ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ผนึกสาธารณสุขอำเภอบูรณาการทุกมิติผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ทำ MOU ร่วมกัน ในการที่จะผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมีผู้มีภาวะพึ่งพิง เป็นสิ่งที่สำคัญในเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนให้มีการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในชุมชน ทุกด้าน ทุกมิติ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver จะมีด้วยกัน 2 หลักสูตร คือหลักสูตร 70 ชั่วโมง และ หลักสูตร 420 ชั่วโมง จัดระหว่างวันที่ 12-29 มิถุนายน 2566 ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 มิ.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมจันผา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมเด็จ  กั้วพิทักษ์ สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12-29 มิถุนายน 2566 โดยมี น.ส.ภรภัทร  บุญจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาสวนกวาง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯสาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง อสม. ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป จิตอาสา เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน   

น.ส.ภรภัทร  บุญจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาสวนกวาง กล่าวว่าโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง เกิดขึ้นจากการทำ MOU ร่วมกัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการที่จะผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมีผู้มีภาวะพึ่งพิง เพราะสังคมไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย หรือผู้สูงอายุ 100% ในปี 2560 ซึ่งอำเภอเขาสวนกวางก็มีผู้ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มากเช่นกัน ในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver จะมีด้วยกัน 2 หลักสูตร คือหลักสูตร 70 ชั่วโมง และ หลักสูตร 420 ชั่วโมง
   

น.ส.ภรภัทร กล่าวอีกว่า ปีงบประมาณ 2566 ในวันนี้การอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นสิ่งที่สำคัญในเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนให้มีการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในชุมชน ทุกด้าน ทุกมิติ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประชาชนที่มีบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัวให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชากรวัยแรงงาน
   

น.ส.ภรภัทร กล่าวด้วยว่า  สำหรับการอบรมประกอบด้วยการบรรยายความรู้ ทำแบบทดสอบ ก่อน-หลัง และฝึกปฏิบัติ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน จำนวน 10 วัน ทางคณะผู้จัดโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากการเสร็จสิ้นการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความเข้าใจ ทักษะเบื้องตัน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานต้านการดูแลผู้สูงอายุ ในครอบครัว ชุมชน ในพื้นที่ของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม
    

ด้าน ดร.สมเด็จ  กั้วพิทักษ์ สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566″ ในวันนี้ ตามที่ท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาสวนกวาง กล่าวถึงเหตุผลของการจัดโครงการขึ้นมานั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนให้มีการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง Caregiver ในชุมชน ทุกด้าน ทุกมิติซึ่งสอดคล้อง และสามารถบูรณาการร่วมกับโครงการกองทุนดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกตำบล ทำให้มีงบประมาณสนับสนุนการดูแล อุปกรณ์การแพทย์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้อย่างต่อเนื่อง
    

ด้านนางมะลิวรรณ  จันทะอ่อน อายุ 53 ปี อสม.จิตรอาสา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อที่จะมีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ในหมู่บ้าน และชุมชน ซึ่งขนาดนี้มีผู้สูงอายุเยอะมาก ในการที่เราเข้าไปดูแลอย่างนี้ ก็เพื่อช่วยลดภาวะของผู้ป่วยไม่ให้นอนติดเตียงด้วย พร้อมทั้งบุคคลทั่วไปไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น ในการลงหมู่บ้านหรือชุมชนเราต้องเข้าไปสอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีอาการแบบไหน และเข้าไปถามว่ามีญาติคอยดูแลไหม พร้อมทั้งไปดูแลในเรื่องอาหารการกิน ซึ่งช่วยลดการรักษาในบางส่วนอีกด้วย.