วิถีชีวิต

สุรินทร์ บุญใหญ่ คนนับพันรอรับสิ่งของจากวัดจีนสุรินทร์ ในงานพิธีทิ้งกระจาด ประจำปี 2566

ทิ้งกระจาดวัดจีนสุรินทร์ “มูลนิธิสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ (จิบเต็กเซี่ยงตึ้ง) จัดงานทิ้งกระจาดมีความหมายสำคัญ 2 อย่างที่เราเรียกว่า “ อิ๋มซี และ เอี่ยงซี “ อิ๋ม คือวิญญาณ เอี๋ยง คือชีวิต ซี คือการแจกสิ่งของ พิธีทิ้งกระจาด คือ การทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และวิญญาณที่ไร้ญาติ ร่วมไปกับการแจกทานให้ผู้มีชีวิตที่ยากไร้ ด้อยโอกาส นับพันคนมารับงานทิ้งกระจาดจึงต้องทำทั้ง 2 ส่วน ทำบุญกันในศาลเจ้าก่อน แล้วจึงมาแจกสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้งให้กับประชาชนที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในปีนี้ทางคณะกรรมการจัดงานนำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้งมาแจก “สามพันชุด”

วันที่ 14 กันยายน 2566 มูลนิธิสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ “จิบเต็กเซี่ยง ตึ้ง” (วัดจีนสุรินทร์ ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นาย วรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ เทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ร่วมพิธีทิ้งกระจาด พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ร่วมพัฒนา ประธานมูลนิธิสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ “จิบเต็กเซี่ยง ตึ้ง” (วัดจีนสุรินทร์ ) และคณะกรรมการผู้บริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ทางมูลนิธิสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ “จิบเต็กเซี่ยง ตึ้ง” (วัดจีนสุรินทร์ ) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณี เทศกาล “ทิ้งกระจาด” ก่อนพิธีทิ้งกระจาด ได้มีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ “โป้ยเซียนโจวซือ” เทพยาดาฟ้าดิน และอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ และญาติ ๆที่ล่วงลับไปแล้ว และวิญญาณที่ไร้ญาติ หลังจากนั้น จะเป็นพิธีทิ้งกระจาด แจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 2,500 ชุด (สองพันห้าร้อยชุด) และนายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ นายกเทศมนตรี กล่าวถึงงานทิ้งกระจาดดังกล่าว ทางเทศบาลได้ความร่วมมือกับมูลนิธิฯมาโดยตลอด และจะจัดงานทิ้งกระจาดที่เป็นประเพณีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนได้ให้ร่วมมือกันในการจัดงาน หลังจากนั้น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ และคณะกรรมการร่วมกับแจกข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มให้กับผู้ยากจน และด้อยโอการที่มารับจำนวนนับพันคน

นายสุรศักดิ์ ร่วมพัฒนา ประธานมูลนิธิสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ “จิบเต็กเซี่ยง ตึ้ง” (วัดจีนสุรินทร์ ) กล่าวว่า ทางมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ (จิบเต็กเซียงตึ้ง) เป็นมูลนิธิฯที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้ของจังหวัดสุรินทร์ และช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด และไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ตนเองในฐานะประธานมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ (จิบเต็กเซียงตึ้ง)ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อร่วมงานประเพณีเทศกาลเทกระจาด ประจำปี 2566 ในครั้งนี้อีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 14/09/2023 15:11 น. by อินทรีภูพาน