วิถีชีวิต

นครพนม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแลงใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2566 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ/พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชโองการตั้งกรมรักษาพันธ์ธุ์สัตว์น้ำ

รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียงและมีความยั่งยืน รวมถึงสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดอาชีพด้านประมง เพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และได้ปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำห้วยแลงใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม รวม 400,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม จำนวน 200,000 ตัว ชัยขจรฟาร์ม จำนวน 100,000 ตัว ประกรวิชาฟาร์ม จำนวน 50,000 ตัว กัญญาพัชรพันธุ์ปลานครพนม จำนวน 50,000 ตัว

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 15/09/2023 14:42 น. by อินทรีภูพาน