วิถีชีวิต

เลย เครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้ายมอบศาลาฯอายุกว่าร้อยปีหลังซ่อมแซมมอบคืนชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดศรีบุญเรือง บ้านนาฮี หมู่ 6 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย ร่วมเครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้าย ถวายศาลาการเปรียญอายุกว่า 100 ปี หลังซ่อมแซม โดยมีดร.ถาวร เชื้อบุญมี เจ้าพ่อกวน และ นางประกายมาศ เชื้อบุญมี เจ้าแม่นางเทียม ผู้นำด้านประเพณีวัฒนธรรมเลย นางพัทธนันท์ ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ผศ.วรพรรณ ภูวิจารย์ ประธานกลุ่มศิลปินเลยตามเลย ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลนาหอร่วมงาน

นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้ายกล่าวว่า ขอบคุณเครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้ายและชาวอำเภอด่านซ้าย ที่ร่วมกันมอบศาลาการเปรียญ และถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างสรรค์จิตรกรรมฮูปแต้ม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่น “เมนูเมี่ยงโค้นน้ำผักสะทอน”
ด้านนายพิสิทธิ์ ทับทอง ผู้ก่อตั้ง หอศิลป์เบิกกะบานสวนสร้างสรรค์และประธานเครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้ายกล่าวว่าตั้งแต่ได้มาเป็นเขยด่านซ้าย ได้ตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และศาสนสถานที่สำคัญของอำเภอด่านซ้าย ที่มีอายุหลายร้อยปีที่มีลมหายใจรวยริน จึงเชิญพลังจิตอาสา จากเพื่อนศิลปินระดับชาติมาร่วมพลังศรัทธาสร้างสรรค์งานศิลปี เพื่อบำรุง รักษา ต่อลมหายใจมรดกวัฒนธรรม ส่งเสริม บำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบต่อไปอีกนานแสนนาน โดยศิลปินจิตอาสาได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัย โดยถ่ายทอดแนวความคิดเรื่องราว จักรวาลแห่งศรีมหาโพธิ์พุทธิปัญญา โลกุตระธรรม ทานบารมีพระเวสสันดร โลกสวรรค์คือโลกเทพ พระอินทร์ พระพรหม พระธาตุศรีสองรัก และ พระธาตุ 12 ราศี โลกมนุษย์ อันมีพญาช้าง โขลงช้าง และผีตาโขน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นด่านซ้าย ใบหน้ามนุษย์ในหลากหลายอารมณ์ รวมถึงการนำศิลปะสมัยใหม่ลวดลายกราฟิค และงานศิลปะครุฑยุดนาค บนสังกะสีหลังคาเก่ามาประดับรอบและใต้ถุนอาคาร นาคเกื้อช้าง เพื่อนำสู่ภูมิปัญญา เสายองหิน ผสมกลมกลืนจนเกิดเป็นงานศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัย “รูปแต้มแห่งลุ่มน้ำหมัน” ณ ศาลาการเปรียญอรุณรุ่งแห่งศรัทธา

โดยศิลปินจิตอาสา ประกอบด้วยสิทธิ์ ทับทอง, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, สุรินทร์ สะมะโน,วิญญ ชัยพงษ์, ชัยศักดิ์ ศรีราแดง, โอภาส ดวงจิต, จีรเมศร์ มูลป้อม, ดาริณี นิรมาณการย์,คูณสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ และ อรดา โพธิ์นาง สร้างศิลปะออกจำหน่าย เพื่อนำรายได้ทั้งหมดมอบให้การบูรณะปฏิสังขรณ์ และสร้างจิตรกรรมฝาผนัง 17 ผลงานโดยโดยศิลปิน 5 ท่าน ประกอบด้วย นายพิสิทธิ์ ทับทอง, นายอลงกรณ์ หล่อวัฒนา, ดร.ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์, นายไมตรี หอมทอง และนายจิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล บนผนังศาลาการเปรียญ วัดศรีบุญเรือง บ้านนาฮี ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โดยมีกิจกรรม พิธีถวาย ศาลาการเปรียญอรุณรุ่งแห่งศรัทธา และการถวายเทียนพรรษา รับประทาน เมนูเมี่ยงโค้นน้ำผักสะทอน มรดกภูมิปัญญาด่านซ้าย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ การฟ้อนรำต้อนรับจากคณะโรงเรียนผู้สูงวัยบ้านนาหอและบ้านบุ่งกุ่ม 40 คน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 19/09/2023 14:08 น. by อินทรีภูพาน