ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต

สำนักพุทธฯ เลือกวัดพุทธาวาสภูสิงห์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาตามวิถีธรรมชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์  เลือกวัดพุทธาวาสภูสิงห์เป็นพื้นที่นำร่อง โครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ วันเสาร์เข้าวัด  แห่งแรกของจ.กาฬสินธุ์  ชูวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาตามวิถีธรรมชาติ  พร้อมควบคุมป้องกันพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยจากโควิดรูปแบบ New Normal

ที่บริเวณลานธรรมบันไดสวรรค์  วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พระสุนทรธรรมประพุทธ์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ  วันเสาร์เข้าวัด  โดยมีนายรัฐวิชญ์  พาฉิมพลี  นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์  นำเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์  พร้อมส่วนราชการและชาวบ้าน อ.สหัสขันธ์ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก    โดยได้นำอาหารแห้ง นม และขนม  สะพานบุญจากประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะฯ ประจำปี 2563  มอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

พระสุนทรธรรมประพุทธ์  ระบุว่า  สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์  ได้เลือกวัดพุทธาวาสภูสิงห์ เป็นวัดนำร่องจุดแรกของจ.กาฬสินธุ์ ในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ วันเสาร์เข้าวัด   ที่นับว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากวัดพุทธวาสภูสิงห์ มีศักยภาพในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วย เพราะเป็นวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่บนยอดเขาภูสิงห์  ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม และยังมีการจัดประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่อเนื่องตลอดทั้งปี  ที่มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมจำนวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะฯ และประเพณีสงกรานต์  นับว่าเป็นพุทธสถานต้นแบบที่ส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชน ด้วยการเปิดกว้างให้กับชาวบ้านได้นำสินค้าของชุมชนเข้ามาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชนต่อเนื่อง

ขณะที่พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ และเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาสภูสิงห์ กล่าวว่า  นักท่องเที่ยวที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ช่วงเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดสุดสัปดาห์ จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 2,000-3,000 คน  โดยกิจกรรมบนยอดเขาจะมีการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ไหว้พระ เวียนรอบพระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโล  ชมทัศนียภาพที่สวยงามบนยอดเขา  โดยสามารถเดินทางขึ้นยอดเขาด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทางของวัด  และเดินเท้าขึ้นบันไดสวรรค์ 654 ขั้น  ซึ่งทางจัดได้จัดระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจำกัดพื้นที่ทางเข้าออกทางเดียว  มีการตรวจวัดไข้  ควบคุมการสวมแมส  หน้ากากอนามัยและลงทะเบียนไทยชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวปลอดภัย แบบ New Normal  ขณะที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ จะเป็นแหล่งรวมสินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  โดยมีอำเภอสหัสขันธ์และเทศบาลตำบลโนนบุรี  กำกับดูแล