วิถีชีวิต

มุกดาหาร นพค 24 ซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจรและการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร ถนนขาดชำรุด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในพื้นที่ตำบลดงเย็น

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจรและการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร ถนนขาดชำรุด ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมากในพื้นที่ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

จากสถานการณ์ฝนตกหนักหลายวันที่ผ่านมา ในพื้นที่ลาดเชิงเขาตำบลดงเย็น เกิดน้ำป่าไหลหลาก ทำให้เส้นทางที่ใช้ในการสัญจรและการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร ขาดชำรุด ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก จึงร้องขอให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าให้การช่วยเหลือ

พันเอกสันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 และชุดปฏิบัติงานช่าง หน่วยช่างพัฒนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 จำนวน 10 นาย พร้อมยานพาหนะเครื่องจักรกล รถขุดตัก จำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุกเทท้าย จำนวน 2 คัน และรถลากจูงจำนวน 1 คัน ร่วมกับประชาชนชนในพื้นที่บ้านดอน หมูที่ 10 และบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เข้าดำเนินการซ่อมถนนลูกรังที่ขาดชำรุด เพื่อให้สามารถใช้ในการสัญจรไปมา และขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนในเบื้องต้นต่อไป..

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/10/2023 17:43 น. by อินทรีภูพาน