วิถีชีวิต

กาฬสินธุ์ สายบุญห้ามพลาดจัดยิ่งใหญ่บุญเทโวเขาภูสิงห์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยว บุญใหญ่งานตักบาตรเทโวโรหะณะ เขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ ระหว่างวันที่ 3 – 11 พฤศจิกายน พร้อมกิจกรรมหลากหลาย และตลาดสินค้าโอทอป กว่า 50,000 ชิ้น 40 ร้านค้า

ที่เชิงเขาบันไดสวรรค์ ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รักษาการเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายมีชัย นาใจดี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสิทธิชัย อินทุประภา รองผอ.ททท.ขอนแก่น นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ และนายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะสักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 โดยมี นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ อปท.ในพื้นที่ 8 แห่ง กำนัน 8 ตำบล ผู้ใหญ่บ้าน 85 หมู่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมกิจกรรมแถลงข่าว

พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ กล่าวว่า งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ได้ดำเนินการมาถึงปีที่ 19 เป็นงานประเพณีที่ริเริ่มจากวัด ขับเคลื่อนสู่ชุมชนและราชการ อปท. ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การวางแผนการดำเนินงาน จนถึงการจัดกิจกรรม ที่มีกิจกรรมเข้ามาเสริมในแต่ละปี เพื่อหารายได้เป็นกองทุนพัฒนางานเทโวโรหะณะของอำเภอสหัสขันธ์ในปีต่อไป ในส่วนของคณะสงฆ์มีกิจกรรมปฏิบัติธรรม ฟังธรรมมะบนยอดเขาภูสิงห์ เป็นไฮไลท์สำคัญของวันที่ 3 พ.ย. ส่วนวันที่ 4 พ.ย. ซึ่งเป็นวันตักบาตรเทโวโรหะณะฯ มีพระสงฆ์ 300 รูป ร่วมออกรับบิณฑบาต มีพระเมธีวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ อำเภอสหัสขันธ์ หรือตักบาตรภูสิงห์ ได้ดำริริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2548 โดยคณะสงฆ์อำเภอสหัสขันธ์ มีพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ และชาวบ้านร่วมกันสร้างมาจนกลายเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มีประชาชนเดินทางมาร่วมเป็นจำนวนมาก จนเป็นภาพจำในงานประเพณีสำคัญที่พุทธศาสนิกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ต้องตั้งใจมาร่วมงานในทุกปี งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ มีมนต์เสน่ห์ด้วยพลังศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานบุญอย่างคับคั่ง กับขบวนแห่จำลองภาพตามพุทธประวัติ ในสมัยพุทธกาลครั้งเมื่อเวลาออกพรรษา ผ่านพ้นไป 1 วัน ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 วันสุดท้ายแห่งการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ครบไตรมาส หรือ 3 เดือน ในอดีตกาลได้เล่าเรื่องราวไว้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากชั้นดาวดึงส์ ชาวบ้านได้ร่วมกันตักบาตร เรียกกันว่า ตักบาตรเทโว แต่สำหรับงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ ของอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จะจัดขึ้นในวันเสาร์แรกของวันออกพรรษา ถือเป็นปฏิบัติการทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้น อยากให้มากันเยอะ ๆ พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมงานเป็นอย่างดี มาแล้วรับบุญลับไปเยอะๆ ได้เที่ยวได้บุญ

“สำหรับงานปีนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อย่างรำวงย้อนยุคเข้ามาสร้างสีสัน รวมถึงขบวนฟ้อนรำบูชาเทโว จากชาวอำเภอสหัสขันธ์ แต่ที่สำคัญ คืออยากให้มาร่วมงานบุญ และมาชมชวนแห่ เทวดานางฟ้า ที่นำโดย พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ และท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงขบวนเปรต ที่จะมาสร้างสีสันตลอดทั้งงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ ปีนี้ไม่อยากให้พลาดอยากให้ประชาชนเดินทางมากันเยอะ ๆ ร่วมงานบุญงานประเพณีแล้ว ยังสามารถท่องเที่ยวได้ต่อเลย โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ที่มีแหล่องเที่ยวสำคัญ ๆ จำนวนมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สิรินธร วัดพุทธนิมิต ภูค่าว วัดพุทธาวาสภูสิงห์ และยังมีพื้นที่ใกล้เคียงอย่าง บ้านโพน อำเภอคำม่วง แหล่งผ้าไหมแพรวา และภูน้อย แหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกอีกแห่ง” ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าว

โดยปีนี้มีนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิด สำหรับงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะฯ ในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลโนนบุรี และอปท.ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ทั้ง 8 แห่ง และมีส่วนราชการ องค์กรภาครัฐและภาคเอชนร่วมส่งเสริมสนับสนุน อาทิเช่น สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ New Chapter ผาแดงภูสิงห์ เชื่อมโยงกับงานประเพณี ด้านวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ทผลักดันของดี ของเด่นให้เป็น Sofe Power ไม่ว่าจะเป็นอาหาร การแสดง หรือ งานประเพณี ที่จะนำมาโชว์ในงาน ขณะที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมขนสินค้ากว่า 50,000 ชิ้น จาก 40 ร้าน รวมถึงผลผลิตจากโคกหนองนา เปิดตลาดโอทอป ซึ่งงานประเพณีตักบาตรเทโวเริ่มระหว่างวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2566 ไฮไลท์งานสำคัญอยู่ที่วันที่ 3 เป็นการเปิดตลาดสินค้าโอทอป และพิธีสักการะพระประชาชนบาล ที่จะได้ชมขบวนแห่เจ้าเมืองและนางรำกว่า 1,000 ชีวิต วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันตักบาตรเทโวโรหะณะเขาภูสิงห์

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 21/10/2023 14:44 น. by อินทรีภูพาน