วิถีชีวิต

ยโสธร จัดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลานตำนานข้าวอินทรีย์

จังหวัดยโสธรจัดแถลงข่าวการจัดงานสืบสานงานประเพณีบุญคูณลานตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายธนพัฒน์ ศรีชนะ ส.ส.ยโสธร เขต 3 นายอดิศักดิ์ นามวงษ์ นายอำเภอกุดชุม นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร นางธนภร พูนเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว สำนักงานอุบลราชธานี ดร.ประยงค์ แก่นลา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา และ นายพิทักษ์ ศรีวะสุทธิ์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร ประจำปี 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภอกุดชุม ร่วมงาน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

โดยก่อนการแถลงข่าวครั้งนี้ได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิถีวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และบุญกุ้มข้าวใหญ่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และสืบสานงานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร ประจำปี 2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความโดดเด่น ด้านวัฒนธรรม ประเพณีที่มีการสืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน และสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประเพณีบุญคูณลาน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า บุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือ บุญคูนข้าว หรือ บุญคูนลาน เป็นประเพณีที่อนุรักษ์สืบสาน และสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผสมผสานความเชื่อระหว่างพระพุทธศาสนา และลัทธิพราหมณ์ จัดขึ้นในราวเดือนมกราคม หรือ เดือนยี่ บุญคูณลาน หรือ บุญคุณข้าว เป็นพิธีทำบุญเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นาข้าวและลานข้าวหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ซึ่งถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญต่อชาวนาและคนในชุมชน มีเสน่ห์ความน่าสนใจ และดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น

สำหรับงานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร ประจำปี 2567 ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างปราสาทรวงข้าวที่สวยงามตระการตา ประดับธงตุงที่สวยงาม โดยได้พร้อมใจสมัครสมานสามัคคีในการเก็บเกี่ยวรวงข้าว ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ผ่านมารวมกันกว่า 1 ล้านรวง น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1 ตัน เพื่อนำมาใช้ในงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ โดยรวงข้าวที่ชาวบ้านในอำเภอกุดชุม รวมกันมาจะนำมาคัดแยก ถักทอเรียงร้อย ตกแต่งเป็นรวงใหญ่บรรจงมัดจัดแต่งอย่างสวยงาม เพื่อนำมาประดับเป็นปราสาทรวงข้าวที่ยิ่งใหญ่และสวยงามอลังการ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีอันสำคัญของชาวกุดชุม คือ ประเพณีบุญคูณลาน และประเพณีสู่ขวัญข้าวเพื่อบูชาพระแม่โพสพ ที่คอยปกปักรักษาต้นข้าวตั้งแต่ปักดำจนถึงการเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์ให้เราได้กิน ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วอำเภอกุดชุม ยังถือเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ และเมืองสมุนไพรที่สำคัญของจังหวัดยโสธรที่รอไห้ทุกท่านได้มาสัมผัส พร้อมการแสดงแสงสีเสียง ตำนานข้าวอินทรีย์วิถีกุดชุม รวมถึงภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าทางวัฒนธรรม สินค้าเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายไว้ต้อนรับและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม การการแข่งขันตีข้าว การแข่งขันตำข้าว แข่งขันหุงข้าวแบบโบราณ การแข่งขันบีบข้าวปุ้นแบบโบราณ ส้มตำลีลา และการประกวดกลองยาว ชมขบวนกองเกวียนโบราณ พิธีสู่ขวัญข้าว และถ่ายรูปเช็คอินเป็นที่ระลึก

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของปราสาทรวงข้าวและเสน่ห์วิถีอีสาน ในงานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มาร่วมสืบวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป