วิถีชีวิต

อำเภอสหัสขันธ์ สั่งจำกัดคุมเข้มงานประเพณีสงกรานต์หลังพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม

อำเภอสหัสขันธ์ สั่งจำกัดผู้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ หลังจังหวัดกาฬสินธุ์พบผู้ป่วยโควิด19 เพิ่มถึง 9 ราย งดคอนเสิร์ต คุมเข้มพื้นที่ท่องเที่ยว พบการเคลื่อนไหวกลับภูมิลำเนากว่า 1,400 คน หลายพื้นที่ปรับเปลี่ยน สืบสานประเพณีดั้งเดิม แบบนิวนอร์มอล  ชาวตำบลนิคมขอพรหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ขอฝนแก้แล้ง และขอให้พ้นภัยโควิด19

ที่วัดฉันทนิมิต ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  นายตระกูล หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  เป็นประธานเปิดงานประเพณีนมัสการสรงน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตฺตโม อดีตเจ้าอาวาสวัดฉันทนิมิต  โดยมีนางสาวชนกพร โพธิสาร ประชาสัมพันธ์ จ.กาฬสินธุ์ และชาวบ้านร่วมกิจกรรมในจำนวนจำกัด 100 คน โดยทุก ๆ คนจะต้องรับการตรวจคัดกรอง ลงชื่อก่อนเข้าพื้นที่จัดกิจกรรม และให้เว้นระยะห่างระหว่างร่วมกิจกรรมตลอดงาน บังคับการสวมใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  ส่วนที่วัดเวฬุวัน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์  พระครูสิทธิวราคม เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ)  นำพุทธศาสนิกชนจัดสรงน้ำบูชาหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์  โดยปีนี้ได้ขอให้ฝนตกเติมน้ำเขื่อนบรรเทาภัยแล้ง และขอให้พ้นภัยโควิด19 ที่ผู้ป่วยเพิ่มจำนวนขึ้นและกำลังขยายไปทั่วไปประเทศ  ซึ่งหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ เป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่สหัสขันธ์เคารพศรัทธา ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านจุดคัดกรอง สวมแมส 100%

นายเสาร์  สุ่มมาตร  ผู้ใหญ่บ้าน  กล่าวว่า แม้สถานการณ์โควิด19 กำลังแพร่ระบาดอีกระรอก แต่งานประเพณีสำคัญของชุมชนยังจะต้องจัด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่  ในรูปแบบนิวนอร์มอล ของทางผู้จัดได้จำกัดจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างชัดเจน การตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ร่วมงาน  โดยลูกหลานที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ให้งดเข้าร่วมงาน และให้เป็นคนในพื้นที่แบบ 100% เข้าร่วมงานในปีนี้ ซึ่งกิจกรรมจะมีทั้งการสืบสานประเพณีโบราณ การขนทรายเข้าวัดก่อเจดีย์ทราย ล้วงไหนำโชคหารายได้เข้าวัด และการรำถวายหน้ารูปเหมือนหลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตฺตโม ขณะที่บริเวณถนนหน้าวัดได้ร่วมจัดตกแต่งด้วยธงธุงอีสานอย่างสวยงาม เป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพอีกมุมหนึ่งของ อ.สหัสขันธ์  

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า  ในพื้นที่อ.สหัสขันธ์ ยังคงเข้มงวดในมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเข้มข้น  ซึ่งขณะนี้ได้สั่งให้งดการแสดงคอนเสิร์ต หมอลำ และภาคบันเทิงต่าง ๆ ที่จะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19  ซึ่งยังคงให้จัดกิจกรรมเช่นเดิมในส่วนของงานประเพณี  แต่ต้องมีมาตรการควบคุมและจำเป็นต้องขออนุญาตจัดงานกับฝ่ายปกครองเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  รวมถึงการจำกัดคนผู้ร่วมงานที่จะต้องไม่รวมคนหมู่มาก กรณีรถแห่จะห้ามโดยเด็ดขาด  พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างแหลมโนนวิเศษ สะพานเทพสุดา  ริมเขื่อนลำปาว ได้สั่งการให้ท้องถิ่นเพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลให้มากยิ่งขึ้น พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการแพอาหารงดให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และยึดปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  ซึ่งได้สั่งการไปยัง กำนัน 8 ตำบล ผู้ใหญ่บ้าน 85 หมู่บ้าน เฝ้าระวังตลอด 24 ชม. ด้วยขณะนี้มีลูกหลานเดินทางเข้าพื้นที่จำนวนมาก จากรายงานของสำนักงานสาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ มีคนเดินทางเข้ามาในพื้นที่และเข้ารายงานตัวกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.แล้ว 1,459  คน  ได้ขอความร่วมมือให้รายงานตัวกับ อสม. ผู้นำหมู่บ้าน สังเกตุอาการตนเอง งดสังสรรค์ก่อนระยะนี้โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยให้ดำเนินการตั้งด่านชุมชนป้องกันอุบัติเหตุควบคู่กับด่านโควิด19