วิถีชีวิต

นครพนม ทำบุญตักบาตรทุกวันพระเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขงเชื่อโยมวัฒนธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนา

เวลา 06.30 น.วันที่ 7 พ.ค. 2567 ที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราช การจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรริมฝั่งแม่น้ำโขง (ทุกวันพระ) โดยมีนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรฯ เพื่อส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณร ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน : สวมผ้าไทย ห่มสไบใส่บาตรริมโขง” เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณร ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีน้ำใจและมีความเสียสละเอื้อเฟื้อ ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ของจังหวัดนครพนมให้แพร่หลาย รักษาวัฒนธรรมอันดีงามชาวนครพนม และชาวไทยให้คงอยู่สืบไป

การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับอีกด้วยเป็น การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญ เพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้พ่อแม่ ลูก มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน ปลูกฝังศีลธรรมให้กับ เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า