วิถีชีวิต

นครพนม ประเพณีบุญบั้งไฟสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรม สร้างความสามัคคีมีในชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ ต.ไชยบุรี องท่าอุเทน จ.นครพนม นายนีรมิต วงศ์ล่าม ประธานกรรมการจัดงานพร้อมด้วย นางสาวมาริสา ดวงสงค์ นายก อบต.ตำบลไชยบุรี พร้อมคณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ร่วมงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟ ณ บ้าน ไชยบุรี ต.ไชยบุรี อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม โดยมี นางสาวมาริสา ดวงสงค์ นายก อบต.ไชยบุรี พร้อมด้วย สมาชิก อบต .กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านฯ และประชาชนร่วมงาน ทั้ง 17 หมู่บ้านของ ต.ไชยบุรี ในครั้งนี้

ซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดบั้งไฟกิจกรรมภายในงานประเพณีบุญบั้งไฟ มีการแสดง หมอลำซิ่ง 5 เวที โดยพี่น้อง ประชาชนลาว ได้เดินทางเข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้ การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตคือ เป็นการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ชาวนามีน้ำทำนาทำให้ผลผลิตดี และประเพณีบุญบั้งไฟยังเป็นความเชื่อของชาวบ้าน ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เมื่อถึงช่วงเดือนหกถึงเดือนเจ็ดของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีนี้ขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีที่ทุกคนมีความสนุกสนาน มีการละเล่นแบบพื้นบ้าน มีขบวนแห่ที่สวยงาม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่การเริ่มทำบั้งไฟจากพระสงฆ์เป็นผู้ริเริ่ม จนถึงขบวนแห่จะมีเด็ก เยาวชนร่วมขบวนแห่เป็นการสร้างความสามัคคี การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าประเพณีบุญบั้งไฟมีความสำคัญ และมีคุณค่าทางสังคม และทางจิตใจของคนในชุมชนที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วย โดยการจัดงานบุญบั้งไฟครั้งนี้ ก็ได้มีเสี่ยใหญ่ใจถึงเจ้าของเขียงหมู เฮียตั้ว นายศักดิ์สิทธิ์ บุณยศรี พร้อมครอบครัว จาก จ.นครปฐม และบริษัท k.P.U จำกัด ได้นำบั้งไฟแสน จำนวน 4 บั้ง เพื่อสร้างสีสันในงานประเพณี ซึ่งปกติแล้วทางเฮียตั๊วเขียงหมู พร้อมทีมงาน ก็ได้นำบั้งไฟมาจุด ถวายแก้บนทุกปี เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการจัดงานบุญบั้งไฟ ได้มีการจัดรางวัลที่ 1 เป็นเงินสดจำนวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ