วิถีชีวิต

หนองคาย นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำพุทธศาสนิกชนชาวหนองคาย ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา

เช้าวันนี้ (22 พ.ค.67) ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำข้าราชการ และประชาชนชาวหนองคาย ทำกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 โดยพระเทพวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย นำพระสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต จากนั้นได้เวียนเทียนรอบพระอุโบสถหลวงพ่อพระใส เปิดให้ประชาชนได้ขอพรหลวงพ่อพระใส และทำบุญตามวิถีของชาวพุทธ

ทั้งนี้ ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จะเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมของจังหวัด ประชาชนชาวหนองคายก็จะเข้าร่วมทำกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาด เช่นเดียวกับวัดตามชุมชนต่าง ๆ ประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้กับวัดต่างพากันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน.