วิถีชีวิต

พุทธศาสนิกชนจังหวัดสกลนคร ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 80 รูป พร้อมไถ่ชีวิตโค วันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

วันนี้ (22 พ.ค 67) เวลา 07.00 น ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ส่วนราชการ ศาลทหาร ตำรวจ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 80 รูป เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567ทั้งนี้จังหวัดสกลนคร โดยคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรม แห่โคมบัวบูชา โคยจะแห่ไปตามถ่่รัฐพัฒนา และถนนสุขเกษม และมุ่งตรงไปยังถนนเจริญเมือง เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมเพิ่อถวายโคมบัว แด่องค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รักษาศีล ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์แล้ว พระสิริพัฒนาภรณ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระครูกิตติธรรมนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว พระครูสกลวรานุกิจ (ดร.สุริยา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญใหญ่ไถ่ชีวิตโค ซึ่ง จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่ และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ โดยได้มีการส่งมอบโค ที่ได้จากโครงการฯ ให้กับเกษตรกรเพื่อนำไป เลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไป