วิถีชีวิต

นครพนม ทำบุญตักบาตรริมฝั่งโขง ทุกวันพระ ธำรง ส่งเสริม สืบทอดพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณร รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนชาวไทยให้คงอยู่สืบไป

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 06:00 น. ที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำชาวนครพนมประกอบกิจกรรมทำบุญตักบาตรริมฝั่งโขง ทุกวันพระ เพื่อธำรง ส่งเสริม สืบทอดพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณร รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนชาวไทยให้คงอยู่สืบไป ปลูกฝังค่านิยม ความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม ชูอัตลักษณ์ความเป็นไทย ส่งเสริมความกลมเกลียวของชาติพันธ์ 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งประกอบกิจกรรมทำบุญตักบาตรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งมีวิวทิวทัศน์อันงดงาม เป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดนครพนม ขับเคลื่อนสู่การพัฒนานครพนม จากเมืองรองสู่เมืองหลัก ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล