วิถีชีวิต

นครพนม เร่งประชาสัมพันธ์การจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตกุศลศรัทธาร่วมตั้งโรงทานตลอดงาน 7-13 กรกฎาคม 2567

วันที่ 18 มิ.ย.67 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรีวรขาน สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายจัดตั้งโรงทานจากผู้มีจิตกุศลศรัทธา งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2567 โดยมีคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งงานกำหนดจัดระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2567 ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม เพื่อสืบสานตำนานความเชื่อความศรัทธาชาวลุ่มน้ำโขงที่มีต่อพญานาค ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมในการยกระดับเข้าสู่เมืองหลัก และสนับสนุน Soft Power ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธาในองค์พญาศรีสัตตนาคราชได้เที่ยวชมงานและร่วมพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในงาน ให้เน้นดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนจัดงาน ระหว่างจัดงาน และหลังจัดงาน โดยเฉพาะก่อนจัดงานเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เช่น เพจเฟซบุ๊ก/ ติ๊กต็อก/เว็บไซต์/ไลน์กลุ่ม/อินโฟกราฟิก เป็นต้น เนื่องจากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย รวดเร็ว โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันผลิต ช่วยกันเผยแพร่ ช่วยกันโพสต์ ช่วยกันแชร์ นอกจากนี้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนแอร์ เช่น วิทยุ/ โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ เช่น ป้ายแบนเนอร์ การจัดแถลงข่าว เป็นต้น ส่วนระหว่างการจัดงานมีการถ่ายทอดสดผ่าน NBT อีสาน เฟซบุ๊กไลฟ์ และวิทยุกระจายเสียงในวันพิธีเปิดงาน และหลังการจัดงานมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ให้รับรู้ด้วย ในส่วนของการจัดตั้งโรงทานจากผู้มีจิตศรัทธา ได้รับการสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่าง ๆ มูลนิธิ สมาคม และภาคประชาชน ในการจัดอาหารและนำดื่ม สำหรับให้บริการแก่นางรำจากทุกอำเภอและประชาชนทั่วไปในช่วงมื้อเย็นตลอดระยะเวลา 7 วันของการจัดงานระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ผู้มีจิตกุศลศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมออกโรงทานในแต่ละวันติดต่อได้ที่สำนักการศึกษาฯ เทศบาลเมืองนครพนม

ขอเชิญชวนชาวนครพนมร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือน ช่วยกันรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง จำหน่ายสินค้า/อาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ไม่ค้ากำไรเกินควร เพื่อสร้างความประทับให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน และช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2567 ผ่านสื่อทุกช่องทางด้วย