วิถีชีวิต

นครพนม ทำบุญตักบาตรทุกวันพระริมฝั่งแม่น้ำโขง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบทอดพระพุทธศาสนา

วันที่ 21 มิ.ย. 2567 ที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยะบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ประจำปี 2567 ริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระเป็นประจำ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ จ.นครพนม ธำรง ส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณร รักษา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีน้ำใจและมีความเสียสละเอื้อเฟื้อต่อกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของจ.นครพนม ให้แพร่หลายสืบไป