วิถีชีวิต

เลย สืบสานประเพณี วิถีเชียงคาน ผ่านศาสตร์พระราชาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ลานวัฒนธรรมวัดท่าคก อำเภอเชียงคาน นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีเชียงคาน ผ่านศาสตร์พระราชาภูมิปัญญาท้องถิ่น (113 ปี) มีนายไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดเลย อาจารย์รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว และพี่น้องชาวเชียงคาน ร่วมงาน

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย มีแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ทั้ง 14 อำเภอ ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเลย ได้ในทุกฤดูกาลทำให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะอำเภอเชียงคาน ซึ่งมีความหลากหลายในกิจกรรมการท่องเที่ยว และช่วยกันประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของเชียงคานให้ผู้มาเยี่ยมเยือน ได้รับรู้และให้ชาวเชียงคานทุกคนจงภาคภูมิใจและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่บรรพบุรุษชาวเชียงคานได้สั่งสมไว้

นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน กล่าวเพิ่มเติมว่า งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีเชียงคาน ผ่านศาสตร์พระราชาภูมิปัญญาท้องถิ่น (113 ปี) อำเภอเชียงคาน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน เพื่อให้ชาวเชียงคานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเชียงคานให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้รับทราบ และเพื่อน้อมสักการะรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี ศรีประเสริฐ) เจ้าเมืองเชียงคานคนสุดท้าย นายอำเภอเชียงคานคนแรก บรรพบุรุษของคนเชียงคานที่ได้เสียสละสร้างบ้านแปงเมือง วางรากฐานการพัฒนาเชียงคานให้มีความเจริญรุ่งเรือง บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นและเป็นแบบอย่างให้อนุชนคนรุ่นหลังสืบมาจนถึงปัจจุบัน
โดยปีนี้ ได้รับเกียรติ จาก นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกล่าวเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งปีนี้ครบรอบ 113 ปี อำเภอเชียงคาน ได้จุดพลุชุดใหญ่ 113 ลูก พร้อมแสดงชุดใหญ่ 3 ผี ของ จังหวัดเลย ได้แก่ ผีตาโขน อ.ด่านซ้าย ผีขนน้ำ อ.เชียงคาน และ ผีบุ้งเต้า อ.ภูเรือ ชมการร้องเพลงโดยศิลปิน คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง และการแสดงแสงสีเสียงเล่าเรื่องเมืองเชียงคาน

นอกจากนี้ การจัดงานยังมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดการทำอาหารจากปลาน้ำโขง การประกวดพืชผลทางการเกษตร และการประกวดนางงามเชียงคาน การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเชียงคาน และชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ ที่บริเวณถนนริมแม่น้ำโขง และหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย