วิถีชีวิต

กาฬสินธุ์ถนนสายบุญตักบาตรแก้จนด้วยพลังบวร

ชาวตำบลสหัสขันธ์ร่วมตักบาตรถวายข้าวสาร อาหารแห้ง รวมพลังบวร ร่วมร้อยดวงใจไทสหัสขันธ์ วัดช่วยบ้าน บ้านช่วยวัด ท้องถิ่นช่วยหนุน ปลูกต้นบุญต้นรัก เพื่อเป็นกองทุนของตำบลสหัสขันธ์ ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ที่บ้านสิงห์สะอาด ตำบลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับชาวบ้าน โดยพระครูรังสรรค์สหัสคุณ เจ้าคณะตำบลสหัสขันธ์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำปลา พร้อมคณะสงฆ์ นายธวัชชัย บุญทานันท์ นายก อบต.สหัสขันธ์ นายอุระ อารีเอื้อ กำนันตำบลสหัสขันธ์ และทุกภาคส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บ้าน วัด และราชการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

นายธวัชชัย บุญทานันท์ นายก อบต.สหัสขันธ์ กล่าวว่า ทางชุมชน อบต. และคณะสงฆ์ ได้หารือร่วมกันที่จะดำเนินการช่วยเหลือคนยากจนผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ในตำบลสหัสขันธ์ ที่ได้จัดเป็นโครงการรวมพลังบวร ร่วมร้อยดวงใจไทสหัสขันธ์ วัดช่วยบ้าน บ้านช่วยวัด ท้องถิ่นช่วยหนุน ปลูกต้นบุญต้นรัก เพื่อเป็นกองทุนของตำบลสหัสขันธ์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2565 ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตในหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งทำให้เห็นถึงพลังวิถีพุทธอันยิ่งใหญ่ โดยสิ่งของที่ได้รับมีทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และปัจจัย ซึ่งจะนำเข้ากองทุนตำบลสหัสขันธ์ ทั้งหมด ในโครงการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูรังสรรค์สหัสคุณ เจ้าคณะตำบลสหัสขันธ์ ในฐานะประธานคณะสงฆ์ในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้กิจกรรมระดมทุนเพื่อกองทุนสหัสขันธ์ ยังจะขับเคลื่อนต่อไปในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่อง


นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า ในแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์ นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลตัวเลข ยังต้องลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาควบคู่กัน ในการช่วยเหลือของตำบลสหัสขันธ์ ได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์มาโดยตลอดโดยเฉพาะการสร้างบ้านให้คนยากจน สงเคราะห์เด็กเรียนดีแต่ยากจน และการเยียวยาผู้ประสบภัยต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยการขับเคลื่อนกองทุนระดับตำบล สอดคล้องกับแนวทางของอำเภอที่ได้จัดตั้งกองทุนสาธารณกุศลอำเภอสหัสขันธ์ เป็นทุนก้อนใหญ่ที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนสหัสขันธ์ให้ครอบครอบคลุม 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน

Last Updated on 20/05/2022 16:14:09 by เสียงภูพานออนไลน์