วิถีชีวิต

พิธีกรรมสุดแปลก จุดบั้งไฟจิ๋วไม่เสี่ยงอุบัติเหตุบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำนายฝน

ชาวบ้านในตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแห่บั้งไฟจิ๋วและบวงสรวงปู่หอเหนือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นฤดูทำนา โดยจุดบั้งไฟจิ๋วซึ่งมีขนาดเล็ก ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายตกใส่บ้านเรือนและประชาชน เป็นการบูชาพญาแถนและเสี่ยงทายฝนตามความเชื่อ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณศาลปู่หอเหนือหรือดอนตาปู่ บ้านตูม หมู่ 4 และหมู่ 19 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายละมุล ภักดีนอก ผญบ.บ้านตูมหมู่ 4 นายสเตสฉัน ภูนาสูง ผญบ.บ้านตูมหมู่ 19 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และชาวบ้านจำนวนมาก ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าปู่หอเหนือ โดยจัดสำรับเครื่องเซ่นสรวง เหล้าขาว ไก่ย่าง พร้อมจุดธูปเทียนบูชา ตามความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จากนั้นตั้งขบวนแห่และเซิ้งบั้งไฟจิ๋วไปรอบๆศาลปู่หอเหนือ 3 รอบ ก่อนนำไปจุดให้บั้งไฟพุ่งทะยานขึ้นฟ้า เพื่อบอกกล่าวพญาแถนซึ่งเป็นเทวดาแห่งฝน และเป็นการเสี่ยงทายฝนด้วย

นายบรรเจิด สุธรรมมา  อายุ 72 ปี บ้านตูม หมู่ 4 ซึ่งเป็นปราชญ์ประจำตำบลบัวบาน หรือพ่อขะจ้ำ ซึ่งเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาในการประกอบพิธีกรรมประจำหมู่บ้าน กล่าวว่าหลังพิธีวันพืชมงคลตามธรรมเนียมไทย ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าที่เจ้าทาง หรือดอนตาปู่ประจำท้องถิ่นของตน เพื่อเป็นการบอกกล่าว ขอความเป็นสิริมงคล ก่อนแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพทำนา ในขณะเดียวกันยังได้นำทางมะพร้าว มาทำเป็นสัญลักษณ์แทนทรัพย์สิน สิ่งของ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ วัว ควาย ซึ่งเสมือนเป็นลูกหลานของตาปู่ ทั้งนี้ เพื่อให้ตาปู่คุ้มครองรักษา ให้มีความสุข ความสมบูรณ์ เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ตลอดทั้งให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มีความเจริญรุ่งเรือง

ด้านนายแก้ว ทุมมาวัติ อายุ 70 ปี ชาวบ้านตูม หมู่ 19 ต.บัวบาน กล่าวว่า สำหรับดอนตาปู่แห่งนี้ ชาวบ้านใน ต.บัวบาน ให้ความนับถือศรัทธามาหลายชั่วอายุ โดยเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเจ้าปู่หอเหนือ ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้สรรพชีวิต ทั้งคน พืช สัตว์ มีความอุดมสมบูรณ์ โดยชาวบ้านจะร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงในช่วงก่อนฤดูทำนาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ หลังจากจุดธูปเทียนกราบไหว้ และอธิษฐานขอพรแล้ว ยังได้จุดบั้งไฟ เพื่อบอกกล่าวพญาแถน ซึ่งมีความหมายว่าถึงฤดูฝนแล้ว ให้บันดาลฝนตกลงมาตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม จากการจุดบั้งไฟขอฝน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายจากบั้งไฟ จึงได้นำบั้งไฟจิ๋ว หรือบั้งไฟที่มีขนาดเล็กมาจุดดังกล่าว โดยมีการเสี่ยงทายฝน และทำนายว่าในภาพรวมปีนี้ฝนดี น้ำท่า ข้าว ปลา กุ้งก้ามกรามขายดี มีกำไร

ขณะที่นางอนงค์ ตรีศาสตร์ อายุ 56 ปี  อสม.บ้านตูม หมู่ 19 กล่าวว่า ในการประกอบพิธีบวงสรวงและจุดบั้งไฟเสี่ยงทายฝนที่ดอนตาปู่หอเหนือครั้งนี้ ยังได้นำสมาชิก อสม.ตั้งจุดคัดกรองชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมพิธี โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากผ้า อย่างไรก็ตาม ตนยังได้อธิษฐานขอพรต่อปู่หอเหนือ ดลบันดาลให้ชาวบ้านทุกคนอยู่ดี มีสุข เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้พ้นผ่านภัยแล้งที่กำลังคุกคาม ไม่มีลมพายุรุนแรง และให้สังคมไทยรอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อที่ทุกคนจะกลับไปประกอบอาชีพ หารายได้ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป