วิถีชีวิต

ท้องถิ่นโชว์ศักยภาพพร้อมช่วยเหลือประชาชนประสบสาธารณภัย

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 พร้อมจัดซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุรถแก๊สชนกับรถโดยสาร โชว์ศักยภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ บุคลากร ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงท้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อปท.ทุกแห่งใน จ.กาฬสินธุ์ และครู นักเรียน สังกัด อปท.ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี

โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ วางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดี ชมการแสดงโชว์วงดุริยางค์ ร.ร.เทศบาล 1 (กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์) จากนั้นชมนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย การแสดงของนักเรียน ภายในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และชมการสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ รัตนโกสินทร์ศก 116 ขึ้น ซึ่งเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล ต่อมาเมื่อรัตนโกสินทร์ศก 123 พระองค์เสด็จประพาสต้น ณ ตำบลท่าฉลอมและตำบลมหาชัย ทรงเล็งเห็นถึงความพร้อมของตำบลท่าฉลอม ซึ่งมีความเจริญ จึงทรงตัดสินพระทัยประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 หรือรัตนโกสินทร์ศก 124 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทยจังแต่บัดนั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

นายศุภศิษย์กล่าวอีกว่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล  ในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความสำนึกในในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ดังกล่าว

ด้าน พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด อปท.ยังได้มีการจัดแสดงความสามารถของนักเรียน เช่น ด้านดุริยางค์  การแสดงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา รวมทั้งการแสดงศักยภาพของอุปกรณ์ บุคลากร ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ในการช่วยเหลือและบริการประชาชนที่ประสบสาธารณภัย

“ทั้งนี้ การสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีการจำลองเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ รถแก๊สชนกับรถโดยสาร มีผู้ได้รับบาดเจ็บกระเด็นออกมาจากรถและติดอยู่ในรถที่ประสบเหตุ ทีมกู้ชีพ กู้ภัย และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เข้าให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาล ตลอดจนระงับเหตุอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการดับเพลิง การควบคุมกรณีเกิดไฟไหม้ อย่างไรก็ตาม เพื่อแสดงความพร้อมและศักยภาพของท้องถิ่น ในการช่วยเหลือสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจ และมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” พ.ต.จ.สำเนียงกล่าวในที่สุด

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/03/2023 12:59 น. by อินทรีภูพาน