วิถีชีวิต

ชาวอำเภอสหัสขันธ์ จัดพิธีสืบชะตาปลา ต่ออายุสัตว์น้ำในเขื่อนลำปาว

ชาวอำเภอสหัสขันธ์จัดพิธีสืบชะตาปลาต่ออายุสัตว์น้ำในเขื่อนลำปาว  พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงเขื่อนลำปาวกว่า 500,000 ตัว

ที่บริเวณท่าน้ำบ้านนาสีนวล  หมู่ที่ 5  ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  พร้อมด้วยนายวีระพงษ์  วังจำนง  หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์  นางสาวกฤษณา  เขามีทอง  ประมงอำเภอสหัสขันธ์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และชาวบ้านบ้านนาสีนวลและหมู่บ้านใกล้เคียง  ร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ในเขื่อนลำปาว  ในพิธีสืบชะตาปลาและสัตว์น้ำของคนลุ่มน้ำลำปาวที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

โดยพิธีสืบชะตาปลาและสัตว์น้ำของชาวบ้านนาสีนวล  ต.สหัสขันธ์  เป็นอีกกิจกรรมที่อาศัยชาวบ้านร่วมขับเคลื่อนเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังการกระทำผิดตามกฎหมายประมง  โดยเฉพาะการกำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชน  ที่มีความมั่นคง  ทั้งนี้หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์  ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในเขื่อนลำปาวโดยมีพันธุ์ปลา 300,000 ตัว พันธุ์กุ้งก้ามกราม 200,000 ตัว    

นางสาวกฤษณา  เขามีทอง  ประมงอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า   เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นสำนึกรักษ์บ้านเกิด  ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับริมเขื่อนลำปาว หมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านได้ร่วมกันจัดพิธีสืบชะตาปลาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในเขื่อนลำปาว   ซึ่งเป็นพิธีที่ชาวบ้านได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ  โดยทางประมงอำเภอสหัสขันธ์  ได้ร่วมกับชาวบ้านฟื้นพิธีสืบชะตาปลาขึ้นมา  โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจัดพิธีสืบชะตาปลาในทุก ๆ ปี  พร้อมกำหนดใช้เป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ  พร้อมติดป้ายประกาศห้ามทำการประมงประจำปี 2563  ในฤดูกาลปลาวางไข่  ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. – 15  ก.ย.  2563  ยกเว้นการทำการประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิด ตะแกรง สวิง  ช้อน ยอน หรือชนาง ขนาดกว้างไม่เกิน 2 เมตร  การทำประมงโดยใช้ฉมวก และส้อม ไซตุ้ม อีจู้ ลัน และแหที่ลึกไม่เกิน  6 ศอก (3 เมตร)  ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนมีโทษตามทางกฎหมายปรับ 5,000 – 50,000 บาท  หรือ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง  ทั้งนี้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติตามระบบนิเวศน์ไว้อย่างยั่งยืน