ข่าวศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ – จิตอาสาตำบลโนนสำราญปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ 2565

อบต.โนนสำราญปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหาดสำราญ บ้านโนนสำราญ หมู่ 10 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายชัยชนะ สิงซอม นายก อบต.โนนสำราญ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565” ซึ่ง อบต.โนนสำราญ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นจาน จำนวน 500 ต้น รอบบริเวณหาดสำราญ ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ ต.โนนสำราญ มีพื้นที่กว้างขวางมาก น้ำในหนองน้ำแห่งนี้ใสสะอาดมาก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปพากันมาพักผ่อนหย่อนใจและเล่นน้ำคลายร้อนเป็นประจำทุกวัน และมีศาลาพักผ่อนหลายหลังรอบบริเวณหาดสำราญเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มานั่งชมความสวยงามสูดอากาศที่บริสุทธิ์ของหาดสำราญแห่งนี้ โดยมี นางสาวศุภลักษ์ ปิ่นนาง ปลัด อบต.โนนสำราญ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายโพธิ์ชัย เทพตาแสง ประธานสภา อบต.โนนสำราญ พร้อมด้วย นางมนัสพร ไพฑูรย์ นายพวงเพชร เมษาดี รองนายก อบต.โนนสำราญ นายนิสิต เสมามิ่ง กำนัน ต.โนนสำราญ ส.อบต.โนนสำราญ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสา มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก

นางสาวศุภลักษ์ ปิ่นนาง ปลัด อบต.โนนสำราญ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2565 (วันวิสาขบูชา) นั้น อบต.โนนสำราญ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำ “โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดและมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป

นายชัยชนะ สิงซอม นายก อบต.โนนสำราญ กล่าวว่า ตามที่ ผู้จัดทำโครงการได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ตนได้เห็นถึงความตั้งใจจริง ที่ผู้จัดทำโครงการได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้กับแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ การปรับปรุงถนนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบต.โนนสำราญ ที่ได้

จัดโครงการนี้ขึ้นมา และขอขอบคุณสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ กำนันตำบลโนนสำราญ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทำให้โครงการนี้นี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดียิ่ง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 30/05/2022 13:12 น. by เสียงภูพานออนไลน์