ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 (กขป.เขต 8) เข้าพบ ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ ขณะที่จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเป็นตู้กับข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”จากทุ่งนา สู่พาข้าว”รองรับมหกรรมพืชสวนโลก ปี 69

เมื่อวันที่( 15 มีค.65 )ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด … อ่านเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 (กขป.เขต 8) เข้าพบ ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ ขณะที่จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเป็นตู้กับข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”จากทุ่งนา สู่พาข้าว”รองรับมหกรรมพืชสวนโลก ปี 69