ข่าวการเมือง

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมจัดการเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบจ.กาฬสินธุ์

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ติวเข้มเจ้าหน้าที่ พร้อมรับสมัครการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ.กาฬสินธุ์ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563

                เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ นายจักรี แสงสุริยินทร์ รองปลัดอบจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสุนันท์ โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนายกอบจ.และสมาชิกอบจ.กาฬสินธุ์ทั้ง 30 เขต ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอบจ.กาฬสินธุ์ ก่อนที่จะเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกกต.กาฬสินธุ์มาให้ความรู้ในเรื่องของขั้นตอนและระเบียบกฎหมายด้วย

                นายจักรี แสงสุริยินทร์ รองปลัดอบจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานในการรับสมัครและจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่เรียบร้อย และในวันนี้ได้ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมพร้อมซักซ้อมความเข้าใจในการรับสมัครการรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ โดยจะมีการเปิดรับสมัครพร้อมกันที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าจะมีผู้มาสมัครในวันที่ 2 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันแรกจำนวนมาก ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆมาให้ครบตามที่มีการประกาศไว้ และต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นของการสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 29/10/2020 17:36 น. by อินทรีภูพาน