ข่าวการเมือง ข่าวสังคม

คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดฯ พร้อมนำแนวทางชุมชนบำบัดป้องกันยาเสพติดเข้มแข็ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดฯ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นำต้นแบบชุมชนบำบัด เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ด้าน ส.ส.พื้นที่เผยรับเรื่องปัญหายาเสพติดหลายพื้นที่  ชูชุมชนบำบัดลดคดีชั้นศาล ลดนักโทษในเรือนจำ

ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคมเดช ไชยศิวามงคล รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ในโอกาส นำคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานเรื่อง “การบูรณาการด้านการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย” ว่า ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สิ่งสำคัญคือเรื่องของชุมชน  โดยในวันนี้ได้นำต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบชุมชนบำบัด การสร้างกระบวนการชุมชนที่เข้มแข็ง ที่มีรูปแบบ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยมีทีมวิทยากร มาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันกับนายอำเภอ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยเน้นแนวทางด้านการปราบปราม ด้วยการใช้ชุมชนบำบัด ป้องกันยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง ที่จะส่งผลดีในอนาคตทั้งการลดคดีในชั้นศาล  และลดจำนวนนักโทษ ในเรือนจำที่ขณะนี้มีจำนวนมาก

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด โดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จคือผู้นำ การบูรณาการ การมีส่วนร่วม และการดำเนินงานอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอ ซึ่งแนวทางการใช้ชุมชนบำบัด ด้วยผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ไม่เฉพาะแต่การแก้ปัญหายาเสพติดให้เบาบางอย่างเดียวเท่านั้น ยังนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านอื่น เช่น ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ การแก้ไขปัญหา เด็กและเยาวชนก็จะได้รับการแก้ไขด้วย