ข่าวการเมือง

สกลนคร ไชยา รมช.เกษตรฯ แก้ไขปัญหาราคาหมูและวัวตกต่ำ ไม่อนุญาตให้นำเข้าเนื้อผิดกฎหมาย

วันที่ 20 ต.ค. 2566 ที่โรงเรียนบ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยได้มอบกรรมสิทธิ์แม่โค- กระบือ จำนวน 812 ตัว มอบโคเพศเมีย จำนวน 111 ตัว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ยืมเลี้ยง ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ และได้ปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน นำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในเขตอำเภอเมืองสกลนคร

ต่อมาที่บ้านจาร ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายประภาษ ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะ ร่วมกับดร.นิยม เวชกามา อดีต ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ประธานที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงหมูเพื่อแก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำ โดยมีนายขวัญชัย เนื่องจำนงค์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรให้การต้อนรับ

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ แต่ปัญหาที่พบคือเรื่องราคา ซึ่งสิ่งที่ทำให้กลไกบิดเบือน ก็คือสินค้าผิดกฎหมาย ซึ่งกรมปศุสัตว์ ไม่มีนโยบายในการนำเข้า สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ รวมทั้งโคมีชีวิต จากต่างประเทศเด็ดขาด โดยต้องไม่มีเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อกระบือเถื่อน เนื่องจากทำให้กลไกการตลาดเสียหาย เป็นการแพร่กระจายโรคจากสัตว์ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงฯ ได้ใช้มาตรการปราบปรามขั้นเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกร ผลิตอาหารสัตว์เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ด้วย นอกจากนี้ยังพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อย่างเต็มที่ โดยได้มีการปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ไปช่วยเหลือเกษตรกร จัดส่งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และสัตวบาลเข้าดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ป่วยทั่วประเทศ ส่วนการปราบปรามเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้า ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่อย่างเข้มงวด เพราะการนำเข้าสินค้าเนื้อเถื่อนผิดกฎหมาย ทำให้บิดเบือนกลไกตลาด สร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 21/10/2023 15:21 น. by อินทรีภูพาน