ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลลำคลอง จัดแข่งขันกีฬาเฮฮาต้านยาเสพติดนิวนอร์มอล

เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมการแข่งกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 18 ในรูปแบบนิวนอร์มอล ยึดมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเฮฮา สร้างความรักสามัคคีของคนในชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ที่สนามหน้าเทศบาลตำบลลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ของเทศบาลตำบลลำคลอง โดยมีนายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง พร้อมด้วยตัวแทนนางบุญรื่น ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน เยาวชน และประชาชนร่วมจัดขบวนพาเหรด และร่วมงาน

ทั้งนี้ในงานมีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียน ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน พร้อมยึดหลักมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการจัดกิจกรรมแบบนิวนอร์มอล การรณรงค์ให้ประชาชนตั้งการ์ดสูงป้องกันโควิด-19 แม้อยู่ในสถานที่โล่งแจ้ง ซึ่งกิจกรรมนอกจากจะมีการจัดการแข่งกีฬาประเภทต่างๆแล้ว ยังมีการให้ตัวแทนแต่ละชุมชนร่วมกันแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ทั้งตีกอล์ฟโดยลูกมะนาว วิ่งเปี้ยว และวิ่งกระสอบ ท่ามกลางกองเชียร์ของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งสร้างความเฮฮา สนุกสนาน และสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นอย่างดี

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬามีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพก่ายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นภูมิคุ้มกันร่างกายป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตร่าเริง แจ่มใส และทำให้ได้เพื่อน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้สั่งสมทักษะ ประสบการณ์ สามารถที่จะนำความสามารถในการเล่นกีฬา สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง และวงศ์ตระกูล หรือหากมีใจรักด้านกีฬา ก็สามารถยึดเป็นอาชีพ มีรายได้ และมีอนาคตที่มั่นคง

                ด้านนายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลลำคลองจัดขึ้นทุกปี ซึ่งนอกจากจะให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนให้แน่นแฟ้นมากขึ้นอีกด้วย  ทั้งนี้จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ทางเทศบาลได้มีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียน ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ให้ยึดหลักมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการจัดกิจกรรมแบบนิวนอร์มอลและการรณรงค์ให้ประชาชนตั้งการ์ดสูงป้องกันโควิด-19 แม้อยู่ในสถานที่โล่งแจ้ง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 26/12/2020 15:11 น. by อินทรีภูพาน