ข่าวการเมือง

รอมานาน ชมบรรยากาศการเลือกตั้งนายก-สมาชิกเทศบาลคึกคัก

บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลใน 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์คึกคัก ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธ์กันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางอากาศร้อน

                เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนเริ่มทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เปิดหีบ เวลา 08.00น. โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่ 12 เขตเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนเทศบาล1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น  พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  นายสุทธิชัย บุญเรือง ผอ.กกต.ปะจำ จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยประจำหน่วยเลือกตั้งการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งสถานการณ์โดยทั่วไปเป็นไปอย่างเรียบร้อย พร้อมด้วยมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเมื่อเวลา 08.00น.ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกตั้งในคูหา ซึ่งนายสนั่น  พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในลำดับที่ 50 ได้เข้าคูหาเลือกตั้งในครั้งด้วย

                นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมเป็นอย่างดี อีกทั้งความตื่นตัวของประชาชนชาวกาฬสินธุ์มีความสนใจการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเป็นอย่างสูง คาดว่าจะมีผู้มีสิทธิ์ออกมาเลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่ เพื่อเลือกผู้บริหารท้องถิ่นที่เราอยากได้ มาพัฒนาบ้านเมืองของเรา อีกทั้งวันนี้การเลือกตั้งจะปิดหีบ ในเวลา 17.00น.ทำให้มีระยะเวลามากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ขณะที่บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลในพื้นที่ 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดต่างพากันทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าหลังเปิดหีบเวลา 08.00 น.ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวก และคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเจลล้างมือ ตามมาตรการป้องกันโรควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

สำหรับ จ.กาฬสินธุ์มีเทศบาล จำนวน 79 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลตำบล 77 แห่ง และเทศบาลเมือง 2 แห่ง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเทศบาลมากเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 449,947 คนและมีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 975 หน่วย