ข่าวการเมือง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ประกาศผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศผลเลือกตั้งเทศบาลตำบล 79 แห่ง คนเก่าเข้าวินแค่ 12 รอประกาศอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564  จากประกาศอย่างไม่เป็นทางการของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.กาฬสินธุ์ ในการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบล (ทต.) ทั้ง 18 อำเภอ รวม 79 แห่ง  อดีตนายกที่สามารถรักษาเก้าอี้เดิมไว้ได้มีเพียง 12 แห่ง ส่วนอีก 67 แห่ง เป็นว่าที่นายกใหม่ป้ายแดงทั้งหมด  นับว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการเลือกตั้งที่ชี้ชัดว่ากระแสการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้ของประชาชนที่มีสิทธิ และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นมีความชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับว่าที่นายกที่ยังรักษาเก้าอี้เดิมไว้ได้ 12 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม (ทนายเซียง)  เทศบาลเมืองบัวขาว นายธนเสฏฐ์  ชัยสงครามธนทัต  เทศบาลตำบลลำคลอง นายสถาพร ฉายประดิษฐ์  เทศบาลตำบลบึงวิชัย นายเสาร์ ฤทธิ์รุ่ง  เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ นายพงศักดิ์ แสบงบาล  เทศบาลตำบลสระพังทอง นายวันใหม่  วรรณทอง  เทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ นายคูณสุข  ศรีภูมิ  เทศบาลตำบลอิตื้อ นายประเทือง บุตรวงศ์  เทศบาลตำบลเขาพระนอน นายดนุพงษ์ ภูตรี  เทศบาลตำบลภูสิงห์  นายอดิศักดิ์ สมคะเณย์  เทศบาลตำบลกุดจิก นายสมชาย พิมพ์พัฒน์  และเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว นายคำตัน ม่วงเพชร

นอกจากนี้หลายพื้นที่อดีตนายกฯ ที่ต้องรอล้างตานานเกือบ 10 ปี สามารถทวงแค้นยึดเก้าอี้นายกกลับคืนมาได้ มีหลายพื้นที่โดยเฉพาะ เทศบาลตำบลลำพาน ดต.สมคิด นันทสมบูรณ์  ทวงเก้าอี้ได้สำเร็จ  นายชัยเวศ เกสรรัตน์  เทศบาลตำบลยางตลาด นายประจักษ์ ภูแลขำ เทศบาลตำบลโคกศรี  นายพิบูรณ์ คำแหงพล เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว   ส่วนพื้นที่ช้างล้ม เจอกระแสเปลี่ยนทำให้หลุดจากเก้าอี้มีหลายพื้นที่ อาทิเช่น เทศบาลตำบลสมเด็จ เทศบาลตำบลหัวนาคำ เทศบาลตำบลกลางหมื่น เทศบาลห้วยโพธิ์ เทศบาลตำบลเหนือ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามในส่วนของ เทศบาลตำบลทั้ง 79 แห่ง ต้องรอการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการจาก กกต.  อีกครั้ง  ทั้งในภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งทั้ง 18 อำเภอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 29/03/2021 20:55 น. by อินทรีภูพาน