ข่าวการเมือง

“ชวน หลีกภัย” รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนมอบหน้ากากอนามัยให้กลุ่มเปราะบางสู้ภัยโควิด

“ชวน หลีกภัย”ประธานรัฐสภารณรงค์ให้ฉีดวัคซีนส่งมอบหน้ากากอนามัย และนมผงเด็ก ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กลุ่มเปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่ พร้อมขอให้ทุกคนมีขวัญ กำลังใจ ป้องกันตนให้พ้นภัยจากโควิด-19 ขณะที่อำเภอเขาวงฉีดวัคซีนบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 36 ในการส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น และนมผงเด็ก จำนวน 4 ลัง โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งต่อให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ (อพม.) นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง

เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนให้มีหน้ากากอนามัย เป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ ป้องกันตนเองและครอบครัวให้พ้นภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ อสพ. สภาเด็กและเยาวชน จ.กาฬสินธุ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล และให้การต้อนรับ

นายชวน หลีกภัย กล่าวว่า การส่งมอบหน้ากากอนามัย ครั้งนี้ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ร่วมกับภาคเอกชนได้นำมามอบให้ตน จึงได้ส่งมอบต่อให้กับประชาชน ทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งการป้องกัน โควิด-19 ที่สำคัญก็คือการได้รับวัคซีน แต่ขณะที่ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรอฉีดวัคซีนอยู่ หน้ากากอนามัย ก็เป็นสิ่งจำเป็น จึงขอเป็นกำลังใจ ในการป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากโรคโควิด-19

ขณะที่นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอเขาวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขาวง นำบุคลากรและเข้าเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า ทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่รพ.สต.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อ.เขาวง จำนวน 200 คน ที่โรงพยาบาลเขาวง โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ กอบางยาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาวง แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ล่าสุดวันนี้ (23 พ.ค. 64) ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย  มีผู้ป่วยสะสม 103 ราย หายป่วยแล้ว 79 ราย ยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 23 ราย และ เสียชีวิต 1 ราย อย่างไรก็ตามในส่วนของวัคซีนนั้น จ.กาฬสินธุ์ ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้ว 17,880 โด๊ส ฉีดให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงไปแล้ว  11,650 โด๊ส ที่เหลืออยู่ระหว่างการนัดหมายและจัดฉีดเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า