ข่าวการเมือง

อุดรธานี กกต.เลือก สว.ระดับจังหวัด 173 คนมาครบ

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 16 มิถุนายน ที่ห้องประชุมโรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง อุดรธานี กกต. จ.อุดรธานี จัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัดอุดรธานี มีนายชาย นครชัย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เดินทางมาตรวจติดตามและให้กำลังใจ โดยมีนายสงกรานต์ ไชยพา ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.อุดรธานี นำ กกต.อุดรธานี , ผู้ตรวจการเลือกตั้ง , เจ้าหน้าที่ , ผู้สมัคร สว. มาเตรียมความพร้อมตั้งแต่เช้า และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัย

ต่อมาเวลา 09.00 น. ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 173 คน จาก 20 กลุ่ม ทยอยเดินทางมารายงานตัวครบทั้งหมด ได้เข้ามาอยู่ด้านหน้าเวทีในห้องประชุม เพื่อร่วมรับฟังคำประกาศ และชี้แจงจากนายสงกรานต์ ไชยพา ขณะที่ผู้ติดตาม และผู้สังเกตการณ์ ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องประชุม บริเวณด้านหลังสุดหรือประตูทางเข้า ส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจัดที่นั่งไว้หน้าห้องประชุม ที่สามารถสังเกตุการณ์ผ่านภาพจากกล้องวงจรปิดได้

นายสงกรานต์ฯ ได้แจ้งว่า จ.อุดรธานีมีผู้สมัคร สว.262 คน ภายหลังตรวจคุณสมบัติมีผู้สมัครคงเหลือ 247 คน ในการเลือกตั้งระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ดำเนินการให้ 19 อำเภอ ยกเว้น อ.สร้างคอม ไม่มีผู้สมัคร ซึ่งมีผู้ได้รับการเลือกตั้งระดับอำเภอ 173 คน ใน 20 กลุ่ม ผ่านเข้าสู่การเลือกตั้งระดับจังหวัด โดย อ.ทุ่งฝน มีผู้สมัครเพียงกลุ่มเดียว 1 คน จึงประกาศงบการดำเนินการ ทั้งนี้ อ.เมือง มีผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอสูงสุด 39 คน (16 กลุ่ม) และ อ.กู่แก้ว มีผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอน้อยที่สุด 1 คน

กลุ่มที่ได้รับเลือกระดับอำเภอมากที่สุด คือ กลุ่มที่ 3 (กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็น ครู อาจารย์ นักวิจัย , ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทาการศึกษา หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 40 คน และกลุ่มที่เลือกระดับอำเภอน้อยที่สุด กลุ่มละ 1 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบการกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (9) , กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ และกลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน) ทั้งนี้มีกลุ่มที่มีผู้สมัครมากกว่า 5 คน ต้องมีการลงคะแนนเลือกกันเอง 11 กลุ่ม ในช่วงเช้าวันนี้ และกลุ่มมีผู้สมัครไม่ถึง 5 คน 9 กลุ่ม จะทำการเลือกข้ามกลุ่มช่วงบ่าย พร้อมชี้แจงข้อปฏิบัติ และข้อห้ามให้กับผู้สมัคร อาทิ พูดคุยกัน , ออกนอกพื้นที่กลุ่ม , การใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

หลังจากรับฟังคำชี้แจง ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 173 คน ได้เข้าไปนั่งเก้าอี้ในกลุ่มตนเอง ซึ่งมีการติดหมายเลขไว้แล้ว ก่อนเข้าสู่กระบวนการลงคะแนนของ 11 กลุ่ม ได้ตรวจสอบความพร้อม เอกสารบัตรเลือกตั้งในกล่อง หีบสำหรับหย่อนบัตรเลือกตั้ง ที่สามารรถเลือกได้ 2 หมายเลขแต่ไม่ซ้ำกัน ให้ผู้สมัครลงนามเป็นพยาน ก่อนการแสดงตัวเพื่อไปใช้สิทธิที่ละคน ส่วนกลุ่มที่ไม่มีการลงคะแนน 9 กลุ่ม ผู้สมัครจะต้องอยู่ภายในกลุ่ม หากจะไปเข้าห้องน้ำต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ต้องออกไปได้ที่ละคน และมีเจ้าหน้าที่ติดตามอำนวยความสะดวก

นายชาย นครชัย เปิดเผยว่า มาตรวจติดตามให้กำลังใจคนที่ทำงานในครั้งนี้ ถือว่าทางจังหวัดมีความเข้มแข็ง มีความพร้อม เป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่มีรายงานว่าอะไรน่าเป็นห่วง อยากให้ทุกคนทำงานเต็มที่ ซึ่งเท่าที่ดูจังหวัดอุดรธานีทำงานได้ดี ท่านผู้ว่าฯก็ให้การสนับสนุนอย่างดี น่าจะมีความพร้อมเต็มที่

“วันนี้มาที่อุดรธานี และจะเดินทางไปที่ จ.หนองคาย อีกแห่งหนึ่งด้วย โดยภาพรวมที่ดูแลอยู่ ก็น่าจะเป็นไปตามแผนที่เราทำไว้ ส่วนเรื่องร้องเรียน กกต.ทำงานเต็มที่ ระดับอำเภอเราก็ทำงานทุกวัน รวมทั้งการประชุมออนไลน์ เพื่อให้งานออกมาตามกำหนด ระดับอำเภอจัดการไปหมดแล้ว ต่อไปก็เป็นระดับจังหวัด ก็คิดว่าจะไม่มีอะไร ก็ได้ย้ำว่าให้ทำงานด้วยความรอบครอบ ไม่ต้องรีบ ผู้สมัครมีไม่เยอะก็ค่อยๆทำ ให้เกิดการร้องวเรียนน้อยที่สุด”

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ผู้สมัครที่ผ่านเข้ามาคัดเลือกระดับจังหวัด ที่น่าสนใจประกอบด้วย นางรัชนีย์ เกตุคุปต์ อดีต ประธาน กกต.อุดรธานี , นายโชคสมาน สีลาวงษ์ อดีต รมช.คมนาคม อดีต ส.ส.อุดรธานี , นายธีระยุทธ วานิชชัง อดีต ส.ส.อุดรธานี , นายชัยรัตน์ โสดา อดีต สว.อุดรธานี , นายนวคม เสมา เครือข่ายภาคประชาชน จ.อุดรธานี นพ.ณรงค์ ธาดาเดช อดีต ผอ.รพ.อุดรธานี , นายสิทธิรัช จารุไชยกุล อดีตรองประธานหอการค้าอุดรธานี , นายอัครวิทย์ หมื่นกุล อดีต รองนายก อบจ.อุดรธานี และผู้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยชีวิต จ.อุดรธานี , นายปราโมทย์ ธัญญพืช อดีต รอง ผวจ.อุดรธานี , นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญาพิชญ์ อดีต เกษตร จ.อุดรธานี และอดีตผู้สมัครนายก อบจ.อุดรธานี