ข่าวการเมือง

รมช.มนัญญา เกษตรติดตามสถานการณ์น้ำชีรับฟังปัญหาด้านการเกษตร

“มนัญญา ไทยเศรษฐ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจติดตามเตรียมรับมือมวลน้ำ ยันสถานการณ์น้ำกาฬสินธุ์ไม่ซ้ำรอยปี 54  พร้อมเข้ารับฟังปัญหาด้านการเกษตร

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่วัดลำชีศรีวนาราม ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นางวันเพ็ญ  เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อเตรียมรับมือกับมวลน้ำจาก จ.ชัยภูมิ ซึ่งได้ไหลลงมาตามแม่น้ำชี ปัจจุบันอยู่มวลน้ำอยู่ที่ จ.ขอนแก่น และกำลังเข้าสู่ จ.กาฬสินธุ์ และจังหวัดอื่นๆ ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขง พร้อมมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงไทนาน 9 จากกรมวิชาการเกษตร รับฟังปัญหา และให้กำลังใจประชาชนใน ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ที่ผ่านมา ทำให้มีฝนตกหนักใน จ.ชัยภูมิ และเกิดอุทกภัยขึ้น โดย จ.ชัยภูมิเป็นต้นน้ำของแม่น้ำชี ทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำชี และไหลลงมาที่ จ.ขอนแก่น จนน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ของขอนแก่น และขณะนี้มวลน้ำได้ไหลต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ที่ อ.โกสุมพิสัย และ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามแล้ว คาดการณ์ว่ามวลน้ำจะไหลลงมาสู่พื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ในอีก 2-3 วันนี้ อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องเกษตรกร ประชาชนมั่นใจว่าสถานการณ์น้ำปีจะไม่ซ้ำรอยปี 2554 เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน มีแผนบริหารจัดการน้ำที่ดี และมีพื้นที่รับน้ำแก้มลิง ตลอดจนมาตรการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท

ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมวลน้ำดังกล่าว โดยมีพนังกั้นน้ำลำชี ความยาวประมาณ 53 กม. เสริมความสูง 80 ซม.ไว้ป้องกันน้ำท่วมได้ และได้ทำการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่บางส่วนที่อยู่นอกเขตพนัง และจุดลุ่มต่ำ เช่น บ้านท่าแห่ บ้านโนนชัย ต.ฆ้องชัย และบ้านด่านใต้ บ้านเหล่าอ้อย ต.ร่องคำ ปริมารน้ำอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วน ซึ่งทาง จ.กาฬสินธุ์ ได้แจ้งเตือนไปยังอำเภอที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวัง แจ้งเตือนประชาชน และขนย้ายสิ่งของเก็บขึ้นที่สูงไว้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องแล้ว

จากนั้นนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางวันเพ็ญ  เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารับฟังปัญหาด้านการเกษตรของ จ.กาฬสินธุ์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและเสนอปัญหา ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์

โดย รมช.มนัญญา ได้รับฟังปัญหาต่างๆ  อาทิ การกู้ยืมเงินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่มีดอกเบี้ยสูง ซึ่งในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยที่ผ่านมาได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย เพื่อขอความร่วมมือแก้ปัญหาปุ๋ยราคาแพง รวมถึงปัญหาต่างๆ และนำข้อมูลไปวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป พร้อมเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไป เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกผักอินทรีย์ สร้างรายได้