ข่าวการเมือง

“บุญลือ” ปลุกคนดำเนินสร้างวินัย สร้างภูมิคุ้มกัน-พร้อมบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยโควิด

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ศาลาเอกนกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ส.ส.ราชบุรี เขต 5 รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมคณะ นำ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมสิ่งของจำเป็น จำนวน 5,000 ชุด เข้าช่วยเหลือครอบครัวประชาชนที่ป่วยและหายป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 มี นายสิทธิชน จันทร์แพง สาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งนี้ มี นายใช้ เอี้ยวสุวรรณ กำนันตำบลบ้านไร่ นายพันธ์ทิพย์ ธนานันท์ กำนันตำบลตาหลวง นายยุทธนา ประเสริฐโสภา กำนันตำบลดอนกรวย นายรังสรร โฆษิตาภา กำนันตำบลดอนคลัง นายสุเศรฐ คลังนาค กำนันตำบลแพงพวย นายภาคิน อภิโชครุ่งเรือง กำนันตำบลดำเนิน และ นายบรรพต เกษตรสิน กำนันตำบลประสาทสินธิ์ ร่วมมอบสิ่งของ

ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ส.ส.ราชบุรี เขต 5 กล่าวว่า การรติดเชื้อระลอกใหม่ มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น และยังคงพักรักษาตัวตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 20 แห่ง ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพราะถึงแม้ว่าหายขาดแต่ก็จำเป็นต้องกักตัวทำให้ขาดรายได้ สิ่งของที่นำมามอบให้จึงเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
“ขณะนี้เนื่องจากรัฐบาลได้ทำการเปิดประเทศ ที่จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ซึ่งจังหวัดรราชบุรี ถือเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ดังนั้น สิ่งที่ต้องฝากไว้คือแนวทางการสร้างวินัย การป้องกันด้วยตนเอง ไม่ประมาท ทั้งนี้ด้วยเราามีผู้นำทุกคนเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สท. สจ. อสม. รวมถึงผู้นำชุมนและผู้บริหารท้องถิ่นในด้านต่างๆ จะเป็นกำลังหลักร่วมกับภาคราชการ ในการเฝ้าระวังป้องกันโควิด19 ต่อไป”

การช่วยเหลือคณะของ ดร.บุญลือฯ ได้นำ ข้าวสารและสิ่งของจำเป็น น้ำดื่ม ไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยที่พักอาศัยยัง รพ.สต.ท่านัด , รพ.สต.บ้านศาลา ต.บ้านไร่ รพ.สต.ศรีสุราษฎร์ ,รพ.สต.ดอนกรวย ,รพ.สต.บ้านรางหัวตำลึง ต.ขุนพิทักษ์ ,รพ.สต.บ้านหนองสลิด รพ.สต.ขุนพิทักษ์ และ รพ.สต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก ท่ามกลางการดูแลป้องกันโรคไวรัสโควิด19 และความดีใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

Last Updated on 02/11/2021 14:49:18 by เสียงภูพานออนไลน์