ข่าวการเมือง

กกต.กาฬสินธุ์จัดเวทีประชุมการเลือกตั้ง ส.ส.สร้างสรรค์

สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดอบรมให้กับผู้สมัคร ส.ส.และตัวแทนพรรคการเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง งดเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนยอมรับ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานการเลือกตั้ง จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมผู้แทนสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง และผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในการรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง และพ.ร.ป.พรรคการเมือง ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง โดยมี ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผอ.สำนักสืบสวนและวิจัย 3 สำนักงาน กกต.เป็นผู้บรรยายพร้อมกับตอบข้อซักถามของผู้ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะถึงนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 104 คน

นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผอ.กกต.จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าสืบเนื่องจาก กกต.ได้มีประกาศกำหนดเขตเลือกตั้ง ส.ส.แล้วเพื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่ง กกต.จะได้มีประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับเปิดสมัครผู้แทนราษฎรในโอกาสต่อไป สำนักงาน กกต.จ.กาฬสินธุ์ จึงได้เชิญผู้แทนสาขาพรรคการเมืองต่างๆ  ตัวแทนพรรคและผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับการเลือกตั้ง ในการเป็นตัวแทนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งมีข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติ ตาม พ.ร.ป.การเลือกตั้ง และ พ.ร.ป.พรรคการเมืองที่ว่าด้วยเรื่องระเบียบข้อบังคับ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรมชอบ ด้วยกฎหมาย และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสประชาชนยอมรับผลของการเลือกตั้ง

นายสุรพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ ในการเปิดอบรมให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการประชุมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดบรรยากาศสมานฉันท์ของผู้สมัครและตัวแทนจากพรรคการเมืองต่าง ๆในแต่ละพรรคการเมือง จุดมุ่งหมายเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของจ.กาฬสินธุ์มีการรับรองผลการเลือกตั้งได้อย่างเรียบร้อย ปราศจากการร้องเรียน ทำให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย