ข่าวการเมือง

สุดคึกคัก หนองคาย – นครพนมคนดังแห่สมัคร ส.ส.เพียบภูมิใจไทย – เพื่อไทย สู้กันถึงฎีกา

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 รายงานจาก จ.หนองคาย มีจำนวน 3 เขตเลือกตั้ง มีพรรคการเมืองส่งสมัครถึง 19 พรรคการเมือง ที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย กกต.ประจำจังหวัดหนองคายใช้เป็นสถานที่รับสมัคร ตัวแทนพรรคการเมืองแต่ละพรรคได้ทยอยเดินทางมาพร้อมทีมงานหาเสียงและกองเชียร์ที่ต่างพากันถือป้ายผู้สมัคร พร้อมทั้งรถแห่หาเสียงเตรียมหาเสียงเลือกตั้งกันอย่างคึกคัก

โดยมี นายสงกรานต์ ไชยพา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย ได้นำคณะกรรมการการเลือกตั้งอำนวยการรับสมัคร ทั้ง 3 เขต มาอำนวยความสะดวกและมีผู้ตรวจการเลือกตั้งเฝ้าสังเกตการณ์โดย ผลการจับสลากเบื้องต้น “พรรคเพื่อไทย” เขต 1 นายกฤษฎา ตันเทิดทิตย์ ได้หมายเลข 6, เขต 2 นางชนก จันทาทอง ได้หมายเลข 9, เขต 3 นายเอกธนัช อินทร์รอด ได้หมายเลข 4,”พรรคพลังประชารัฐ” เขต 1 นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ ได้หมายเลข 8,เขต 2 นายศักดิ์ บึงลี ได้หมายเลข 3,เขต 3 นายศักดิ์ดา จันทรสุวรรณ ได้หมายเลข 9, “พรรคภูมิใจไทย” เขต 1 นายเสถียร ผาณิบุศย์ ได้หมายเลข 9 เขต 2 นางจิดาภา สุนทรธนากุล ได้หมายเลข 4 ,เขต 3 นายกฤศภณ(กิด-สะ-พน) หล้าวงศา ได้หมายเลข 10และ “พรรคก้าวไกล” เขต 1 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ ได้หมายเลข 10,เขต 2 นายแสวง ราชพลแสน ได้หมายเลข 8,เขต 3 นายจริวัฒน์ ตัณฑรัตน์ ได้หมายเลข 1

สำหรับสนามเลือกตั้งนี้โฟกัสไปที่ เขต 2 สังเกตุได้จากผู้สมัคร ส่วนมากเป็นผู้หญิงเรียกได้ว่าเป็นเขต สงครามนางฟ้า ต้องจับตาเป็นพิเศษ ระหว่าง อดีต ส.ส.ชนก จันทาทอง จากพรรคเพื่อไทย กับ ทันตแพทย์หญิงจิดาภา สุนทรธนากุล จากพรรคภูมิใจไทย กระแสเปลี่ยน กับ แลนด์สไลด์ ส่วนเขต 1 และเขต 3 กระแส แลนด์สไลน์ มาแรง

ส่วนที่ จ.นครพนม ใช้ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม เป็นสถานที่จับสลาก บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้า กองเชียร์พรรคเพื่อไทย-พรรคภูมิใจไทย – พรรคพลังประชารัฐ – พรรครวมไทยสร้างชาติและพรรครวมไทยสร้างชาติ เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครขอตนเองท่ามกลางการเฝ้าจับตาของผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่ง จ.นครพนมครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง เบื้องต้น ผลการจับหมายเลขแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เบื้องต้นปรากฏว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 8 คน คู่แข่ง ระหว่าง นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ หมายเลข 6 พรรคเพื่อไทย นางพูนสุข โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 5 ,เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 8 คน นายศุภชัย โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 3 นางมนพร เจริญศรี พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 ,เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 10 คน นายไพจิต ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 นพ.อลงกต มณีกาศ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4, เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 10 คน นายชูกัน กุลวงษา พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 8 นายณพจน์สกร ทรัพย์สิทธิ์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 5

สำหรับสนามเลือกตั้งจ.นครพนมครั้งนี้ ถือเป็นสนามช้างชนช้างของอีสานตอนบน โดย พรรคเพื่อไทย หวังที่จะแลนด์สไลด์ แต่รอบนี้ต้องเจอกับ พรรคภูมิใจไทย ที่มี นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นแกนที่จะปิดประตูแลนด์สไลด์ ที่จะต้องวัดกันว่า ระหว่าง คิดใหญ่ทำได้ กับ พูดแล้วทำ ใครจะครอบใจพี่น้องประชาชนจังหวัดนครพนม