ข่าวการเมือง

ยิ่งกว่าช้างชนช้าง “ภูมิใจไทย” หวังเจาะแลนด์สไลด์ที่ จ.เลย – จ.อุดรธานี วันแรกสมัครสุดคึกคักกองเชียร์เพียบ

บรรยากาศรับสมัครเลือกตั้งวันแรกที่ จ.เลยและอุดรธานี สุดคึกคักกองเชียร์แน่นแห่ให้กำลังใจจับตา ตระกูลใหญ่๒ “ภูมิใจไทย” เจาะแลนด์สไลด์เพื่อไทย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ศูนย์เยาวชนกีฬา เทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผวจ.เลย เดินทางมาให้กำลังใจ ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้สมัครจากพรรคการเมืองหลายพรรคเดินทางมาพร้อมผู้สนับสนุน เมื่อถึงเวลา คณะกรรมการรับสมัครแจ้งให้ผู้ลงรับสมัครแสดงถึงขั้นตอนก่อนจับหมายเลข โดนขั้นตอนแรก เรียงลำดับจับหมายเลขก่อนจับลำดับขั้นตอน ขั้นตอนที่ 2 เป็นการจับลำดับขั้นตอนเข้ารับหมายเลขตรวจเอกสาร ถ้าจับได้แล้วตรวจเอกสารถูกต้อง ก็จะเป็นหมายเลขของผู้สมัครเพื่อการหาเสียงทันที ถ้าเอกสารไม่ถูกต้องจะยกเลิก และเลื่อนผู้ที่รับต่อจากทันที
เบื้องต้นผลการจับหมายเลขมีดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมายเลข 1 นางสาวชญากนก พรรคเสรีรวมไทย ,หมายเลข 2 นาย ทศพล พรหมเกตุ พรรคไทยภักดี ,หมายเลข 3 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล พรรคเพื่อไทย ,หมายเลข 4 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ ,หมายเลข 5 นายจรูญ พานิชพลังประชารัฐ ,หมายเลข 6 นายทศพล สังขะทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย ,หมายเลข 7 นายสัณห์ ทันหา พรรคไทยศรีวิไล หมายเลข 8 ,พอ.ทินพัทธ์ ปานแก้ว พรรคไทยสร้างไทย ,หมายเลข 9 นายวิทยา โพธิพัฒน์ พรรคก้าวไกล ,หมายเลข 10 ดร.อดุลย์วิชญเดช ติยะบุตร พรรคประชาธิปัตย์
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ เขต 2 ประกอบด้วย หมายเลข 1 ดต.ไมตรี วาที พรรคเสรีรวมไทย ,หมายเลข 2 นายแสงเดือน ศรีบุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย ,หมายเลข 3 แสวงดาปะ พรรคก้าวไกล ,หมายเลข 4 นิธินันท์ อินทรโฆษิต พรรคพลังประชาชน ,หมายเลข 5 นายศุภผล ผลพูนศิริ พรรคไทยภักดี ,หมายเลข 6 นายศรันย์ ทิมสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย ,หมายเลข 7 นางจันทิวา พรพิทักษ์สิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ ,หมายเลข 8 นายชูศักดิ์ บูระภาศิริ พรรคพลังประชารัฐ ,หมายเลข 9 นายบุญเศรษฐ์ มานะดี พรรคไทยศรีวิไล ,หมายเลข 10 นายเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข พรรครวมไทยสร้างชาติ ,หมายเลย 11 นางนาตยา สุวรรณ์ชาติ พรรคไทยสร้างไทย
ด้านเขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลข 1 นายวิศรุต โสภาวิชิต พรรคก้าวไกล ,หมายเลข 2 นายธนยศ ทิมสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย ,หมายเลข 3 พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ ท้าวบุตร พรรคเสรีรวมไทย ,หมายเลข 4 นายสันติภาพ เชื้อบุญมี พรรครวมไทยสร้างชาติ ,หมายเลข 5 นายเดชา เสนานุช พรรคไทยศรีวิไล ,หมายเลข 6 นายอุดร แสวงผล พรรครวมไทยสร้างชาติ ,หมายเลข 7 นางสมใจ ดีอินทร์ พรรคไทยสร้างไทย ,หมายเลข 8 นายกิติพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
และเขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลข 1 นายสมเจตย์ แสงเจริญรัตน์ พรรคเพื่อไทย ,หมายเลข 2 นายวันชัย บุษบา พรรคภูมิใจไทย ,หมายเลข 3 นายสุภาพ พุทธทองศรี พรรคพลังประชารัฐ ,หมายเลข 4 นางสาวนภาพร ยาบุษดี พรรค รวมไทยสร้างชาติ ,หมายเลข 5 นายยงยุทธ ทิพรส พรรคประชาธิปัตย์ , หมายเลข 7 นายธนกฤต อันทะระ พรรคเสรีรวมไทย ,หมายเลข 8 นางสาวศวิตา สำลีพันธุ์ พรรคไทยสร้างไทย
สำหรับ จังหวัดเลย มี เดิมมี 3 เขต ปัจจุบันมี 4 เขต ตามคาด เขต 1 มีการแข่งขัน ระหว่างนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ส.ส. กว่า 20 สมัย กับ นายเลิศศักย์ พัฒนชัยกุล พรรคเพื่อไทย สมัยเดิม กับเขต 4 ระหว่าง นายธนยศ ทิมสุวรรณ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนบ้านใหญ่ของนายธนาวุฒ ทิมสุวรรณ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเลย เจ้าของพื้นที่เดิม

ส่วนที่จ.อุดรธานี ใช้หอประชุมอเนกประสงค์ ม.ราชภัฏอุดรธานี เป็นสถานที่รับสมัคร ว่าที่ผู้สมัครหลายพรรคการเมือง เดินทางมาก่อนเวลา เพื่อต้องการชิงหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในแต่ละเขต โดยมีคณะทำงาน ผู้ติดตาม และประชาชนที่สนับสนุนผู้สมัคร ต่างถือป้ายเชียร์ เตรียมดอกไม้ พวงมาลัยดอกดาวเรือง ส่งเสียงเชียร์อยู่ด้านหน้าห้องประชุม และด้านล่างของห้องประชุม รวมถึงมีรถกระบะติดตั้งเครื่องเสียง และป้ายหาเสียง เตรียมติดหมายเลข เพื่อออกรณรงค์หาเสียงทันที ก่อนเริ่มต้นการสมัคร นายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี ,นายสามารถ หมั่นนอก ปลัด จ.อุดรธานี ,พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.อุดรธานี ว่าที่ รต.ดร.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผอ.สนง.กกต.จว.อุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้กล่าวถึงระเบียบกติกาการรับสมัคร และแนวทางการหาเสียงก่อนวันเลือกตั้ง โดยว่าที่ผู้สมัครที่มาก่อนเวลา 08.30 น. ให้ถือว่ามาโดยพร้อมเพรียงกัน มีสิทธิ์จับสลากเลือกหมายเลขประจำผู้สมัครได้เท่าเทียมกัน ตลอดการจับสลากในแต่ละเขต มีเสียงฮือฮา เสียงตบมือ ส่งเสียงเชียร์กันเป็นระยะ

เบื้องต้นผลการจับสลากในส่วนของพรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 1.ศราวุธ เพชรพนมพร เบอร์ 10 เขตเลือกตั้งที่ 2.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร เบอร์ 11
เขตเลือกตั้งที่ 3.อนันต์ ศรีพันธ์ เบอร์ 11 เขตเลือกตั้งที่ 4.นพ.ภาณุ พรวัฒนา เบอร์ 5 เขตเลือกตั้งที่ 5.กรวีร์ สาราคำ เบอร์ 5 เขตเลือกตั้งที่ 6.จุฑาพัฒน์ เมนะสวัสดิ์ เบอร์ 4 เขตเลือกตั้งที่ 7.ธีระชัย แสนแก้ว เบอร์ 3
เขตเลือกตั้งที่ 8.เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม เบอร์ 5 เขตเลือกตั้งที่ 9.วัชระพล ขาวขำ เบอร์ 6 เขตเลือกตั้งที่ 10.เทียบจุฑา ขาวขำ เบอร์ 6

“พรรคภูมิใจไทย”
เขต1 นายเรวัตร์ ตึงตระกูล เบอร์ 3 เขต2 นายนรเศษฐ แก้วมาตร เบอร์ 1 เขต3 นายคำมอน แสงดี เบอร์ 9
เขต4 นายศิริพงศ์ ศิริสุภัสสร เบอร์ 2 เขต5 นายธนยศ รักกิจศิริ เบอร์ 9 เขต6 นายสมศักดิ์ ปัญชา เบอร์ 2
เขต7 นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น เบอร์ 10 เขต8 นายจักรภัทร ชื่นชมกุล เบอร์ 10 เขต9 น.ส.สุรางคณา เณรโต เบอร์ 7

พรรคเสรีรวมไทย
เขต 1 นางสาวอิงค์ณภัจน์ ชินวัตรนุวงศ์ เบอร์ 8 เขต 2 นางสาวกีรติกานต์ พิมานเมมินทร์ เบอร์ 12
เขต 3 นายอดุลย์เดช อำนาจดีแจ่มใส เบอร์ 1 เขต 4 นายวีระพล รักเสมอวงศ์ เบอร์ 9 เขต 5 นายจิระศักดิ์ ดอนโคตรจันทร์ เบอร์ 10 เขต 6 นางนภา อินธิบาล เบอร์ 7 เขต 7 นายเพชรสยาม เจนหัตถ์นามเสนา เบอร์ 9 เขต 8 นายนวคม เสมา เบอร์ 8 เขต 9 นายบรรจง โทกุล เบอร์ 3 เขต 10 ร.ต.อ. คฑาวุธ แสนวา เบอร์ 8

สำหรับสนามเลือกตั้งนี้ เบื้องต้นผลการวิเคราะห์ทางการเมืองจากสำนักโพลชื่อดัง ต่างก็เชื่อว่า พรรคเพื่อไทยจะสามารถเอาชนะคู่แข่งพรรคอื่นได้อย่างไม่ยากเย็นมีโอกาส “แลนด์สไลด์” เนื่องจากอดีต สส.หลายคนยังคงยึดเก้าอี้ไว้แน่น และมีทายาททางการเมืองก้าวขึ้นมาทดแทนหลายเขต แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ อุดรธานีมีการเพิ่มเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอีก 1 เขต รวมเป็น 10 เขต อาจจะมีการแข่งขันที่สูสีมากขึ้น มีปัจจัยจากทั้งว่าที่ผู้สมัครหน้าเดิมกระจายไปอยู่หลายพรรค ว่าที่ผู้สมัครหน้าใหม่ที่เริ่มมีบทบาททางการเมืองในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าเขต 1 เขต 2 อุดรธานี น่าจะสร้างสีสันการขับเคี่ยวเรียกคะแนนเสียง ให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 03/04/2023 16:39 น. by อินทรีภูพาน