ข่าวการเมือง

ที่ปรึกษาคมนาคมฯตรวจสอบถนนชำรุดและติดตามปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายวิรัช พิมพะนิตย์ (หมู) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนในเขต ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมตรวจติดตามปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่อำเภอร่องคำ โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนความต้องการและปัญหาควาามเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

พบว่าสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคุกคามเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม ถึงแม้พื้นที่นี้จะอยู่ในเขตชลประทาน จึงได้มอบถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง และจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือต่อไป จากนั้นได้เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพหลายแห่ง ในสองอำเภอประกอบด้วย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และอำเภอกมลาไสย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน