ข่าวการเมือง

ศรีสะเกษ เผยโฉมหน้าว่าที่ ส.ส.ศรีสะเกษทั้ง 9 เขตเลือกตั้ง แชมป์เก่าแพ้ 5 เขตเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการมีดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 นายธเนศ เครือรัตน์ พรรคเพื่อไทย ได้ 42,445 คะแนน เขต 2 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย ได้ 42,374 คะแนน เขต 3 นายธนา กิจไพบูลย์ชัย พรรคภูมิใจไทย ได้ 37,933 คะแนน เขต 4 นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคเพื่อไทย ได้ 38,410 คะแนน เขต 5 นายอมรเทพ สมหมาย พรรคเพื่อไทย ได้ 32,884 คะแนน เขต 6 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย ได้ 35,317 คะแนน เขต 7 ดร.วิลดา อินฉัตร พรรคเพื่อไทย ได้ 30,394 คะแนน เขต 8 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ พรรคภูมิใจไทย ได้ 42,882 คะแนน และ เขต 9 นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร พรรคเพื่อไทย ได้ 38,051 คะแนน

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนี้ ปรากฏว่า มีแชมป์เก่าที่เป็นอดีต ส.ส.ศรีสะเกษ แต่แพ้การเลือกตั้งประกอบด้วย เขต 1 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคภูมิใจไทย เขต 3 นายวิวัฒน์ไชย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทย เขต 4 นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย เป็นภรรยาของ นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ อดีต ส.ส.ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งแทน นพ.จาตุรงค์ เขต 5 นายธีระ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย เขต 9 นายปวีณ แซ่จึง พรรคภูมิใจไทย ที่ลงรับเลือกตั้งแทน นางผ่องศรี แซ่จึง ซึ่งเป็นภรรยา สรุปแล้ว พรรคเพื่อไทย ได้เก้าอี้ ส.ส.ศรีสะเกษ จำนวน 7 เขต พรรคภูมิใจไทย ได้เก้าอี้ ส.ส.ศรีสะเกษ จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 15/05/2023 14:54 น. by อินทรีภูพาน