ประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระดมจนท.ลุยพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกระบาด ทั้งจังหวัดป่วย 1 พันรายตาย 1

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปูพรมทั้ง 18 ชุมชน ป้องกันไข้เลือดออกระบาด ช่วงฝนตกชุก หลังพบมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้ว 60 ราย ขณะทั้งจังหวัดพบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมกว่า 1,000 ราย เสียชีวิต 1 ราย ทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

วันที่ 12 ก.ย. 2566 นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระดมออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ปูพรมให้ครอบคลุมทั้ง 18 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกไปแพร่ระบาดสู่คนภายในชุมชน หลังพบว่าช่วงนี้ในเขตเทศบาลมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 60 ราย ดังนั้นทางเทศบาลซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบถึง 18 ชุมชน จะต้องเร่งรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาแพร่ระบาดสู่คนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุก

ขณะที่ ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งจังหวัดสะสม ตั้งแต่ต้นปี จนถึงขณะนี้ รวมแล้วจำนวน 1,005 ราย เสียชีวิต 1 ราย และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเอื้อต่อการเพาะพันธุ์ยุงลายได้ง่าย

นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า ทางเทศบาลเป็นห่วงประชาชนในเขตเทศบาล จึงได้ระดมเจ้าหน้าที่ออกทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามจุดเสี่ยงตามชุมชน ในเขตเทศบาล พร้อมให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับ อสม.ออกรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนในเชิงรุก โดยการหยอดทรายและคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง พร้อมให้ความรู้วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคที่กำลังระบาดในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 12/09/2023 16:35 น. by อินทรีภูพาน