ประชาสัมพันธ์

นครพนม หอการค้าไทยครบรอบ 90 ปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสัญจรภาคอีสาน

วันที่ 14 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเวลาดี อ.เมือง จ.นครพนม หอการค้าไทย จัดประชุม จัดกิจกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสัญจร รวมถึงการอบรม YEC Connect เฉพาะ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายมงคล ตันสุวรรณ รองเลขาธิการหอการค้าไทย/เลขาธิการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธนพัต ฑีฆธนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม และสมาชิกหอการค้าให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

การจัดกิจกรรมรูปแบบนี้จะจัดจำนวน 5 ครั้งไปยังภูมิภาคต่างๆซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่ 5 และเป็นภาคสุดท้ายในการจัดกิจกรรมคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสัญจรเพื่อจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการจากส่วนกลางและหอการค้าส่วนภูมิภาคได้มารู้จักกันและร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นข้อคิดเห็นร่วมกันภายใต้แนวทาง connect ของท่านประธานสนั่น อังอุบลกุล การจัดประชุมมี 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการประชุมกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย กับ หอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ส่วนที่ 2 เป็นการประชุมคณะกรรมการของการค้าไทยและสปาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและหอการค้าจังหวัดนครพนมที่ศาลากลางจังหวัดนครพนม ส่วนที่ 3 คือการประชุมของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC เป็นการอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวนประมาณ 200 คน

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานหอการค้าไทย และประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการอบรม และปฐกถาพิเศษ

พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ให้กับภาคธุรกิจหอการค้าไทยทุกจังหวัด และผู้ประกอบการ” นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ด้าน Digital และ Sustinability”

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมสำนักงานหอการค้าจังหวัดนครพนม แล้วเดินทางเข้าพบ นายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม จากนั้นได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช เขตเทศบาลเมืองนครพนม

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 15/09/2023 14:26 น. by อินทรีภูพาน