ประชาสัมพันธ์

จิตอาสาโรงพยาบาลนามนรวมพลทำความดีตามรอยพ่อ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นำบุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงพยาบาล ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เพื่อร่วมกันทำความดีตามรอยพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเดือนตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

ที่โรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์จารึก ประคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนามน พร้อมด้วยนายกิตติชัย ศิริบุตร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนามน นำบุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด ภายในบริเวณโรงพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันทำความดี ตามรอยเท้าพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเดือนตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

นายแพทย์จารึก ประคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนามน กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพสกนิกรไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ดังนั้น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในห้วงเดือนตุลาคม จึงได้นำบุคลากร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนามน ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา ร่วมกิจกรรมกับภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และทำความดีตามรอยเท้าพ่อดังกล่าว

ด้านนายกิตติชัย ศิริบุตร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนามนกล่าวว่า ในส่วนของกิจกรรมจิตอาสา ที่ร่วมกันทำในวันนี้ จิตอาสาทุกคนทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ตลอดจน อสม. ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภายในบริเวณโรงพยาบาลและถนนด้านหน้าโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น เป็นการแสดงถึงพลังสามัคคีของทุกภาคส่วน ที่ได้มาร่วมในกิจกรรมทำความดีตามรอยเท้าพ่อด้วยกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนามนอีกด้วย