ประชาสัมพันธ์

รายได้จากงานตักบาตรเทโวโรหณะ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบเครื่องวัดความดันให้โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลสหัสขันธ์ นำรายได้จากการจัดงานมหรสพการกุศลในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะฯครั้งที่ 16  จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  เครื่องวัดความดัน มอบให้กับโรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง ในอ.สหัสขันธ์  พร้อมเตรียมจัดงาน หนาวนี้ที่ภูสิงห์ การกุศลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.สหัสขันธ์

ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสหัสขันธ์  นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดความดัน  ให้กับโรงพยาบาลชุมชนใน 8 ตำบล ของ อ.สหัสขันธ์  โดยมี พ.ต.อ.พุฒินันท์  อำพันธ์  ผกก.สภ.สหัสขันธ์ สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมส่งมอบโดยนายแพทย์คมกฤษ  วิเศษ  ผอ.รพ.สหัสขันธ์  บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สหัสขันธ์   ร่วมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลชุมชน

นายแพทย์คมกฤษ  วิเศษ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์  กล่าวว่า  จากการออกพื้นที่ตรวจคนไข้ในเขตอำเภอสหัสขันธ์ ทั้ง 8 ตำบล  ซึ่งมี 85 หมู่บ้าน  ได้พบเห็นว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เริ่มชำรุด และไม่เพียงพอต่อการใช้งานประจำวัน  โดยงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะฯ ครั้งที่ 16  ประจำปี 2563  ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-11 ตุลาคม ที่ผ่านมา  ทางคณะกรรมการจัดงานฯ  ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลสหัสขันธ์  รับผิดชอบในด้านการจัดงานมหรสพการกุศล ซึ่งได้นำวงดนตรีหมอลำประถมเทิงศิลป์ และ ศิลปินภูไท มาจัดแสดง  โดยสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ ฝ่ายปกครอง ประชาชนทุกฝ่ายร่วมจำหน่ายบัตรและช่วยประชาสัมพันธ์  ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับดีมากและมีผลกำไรจากการจัดงานโดยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนหนึ่งมอบถวายวัดพุทธาวาส ภูสิงห์   มอบให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ การจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวฯ และอีกส่วนให้กับ รพ.สหัสขันธ์  จึงได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยจัดซื้อเข้าโครงการธนาคารเครื่องวัดความดัน จำนวน 26 เครื่อง  มอบให้กับโรงพยาบาลชุมชนใน 8 ตำบล ของ อ.สหัสขันธ์

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  เป็นความสำเร็จของการยกระดับการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  สักการะพระประชาชนบาล  นมัสการพระพรหมภูมิปาโล  ครั้งที่ 16  ซึ่งได้ขยายวันจัดงานเป็น 7 วัน 7 คืน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี   ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการสินค้า Otop ที่ปีนี้มียอดขายกว่า 3,767,900 บาท มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 40,000 คน ในวันประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะฯ  ตลอดทั้งงานยังได้นำเอาศิลปการแสดงของตำบลต่าง ๆ มาแสดงที่ได้รับความสนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตามในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน ได้เตรียมจัดกิจกรรม “หนาวนี้ที่ภูสิงห์” ครั้งที่ 1 ขึ้น  โดยให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.สหัสขันธ์  การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และงานการกุศล ที่จะหารายได้เพื่อธารณประโยชน์ ในพื้นที่อ.สหัสขันธ์