ประชาสัมพันธ์

มุกดาหาร ปศุสัตว์ Xray ป้องกันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร “ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง” ร่วมดำเนินการตรวจสอบสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ (X-ray) ป้องกันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตามนโยบายเร่งด่วนของนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์ ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สุพจน์ หนูปัทยา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร, ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร, ด่านตรวจประมงมุกดาหาร,ด่านตรวจพืชมุกดาหาร,ด่านศุลกากรมุกดาหาร และกองร้อยทหารพรานที่2105 ร่วมดำเนินการตรวจสอบสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์(X-ray) ป้องกันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตามนโยบายเร่งด่วนของนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. นายมานพ ห้องเย็น เลขที่ 18 หมู่10 บ้านโนนสว่าง ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ชนิดสินค้าเกษตรที่ตรวจพบ : ซากสุกรแช่แข็ง,ซากไก่แช่แข็ง,ปลาแช่แข็ง 2. ห้องเย็นนำโชค เลขที่ 204 บ้านเหล่าหลวง ตำบลหนองแวงใหญ่ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประเภทของห้องเย็น : ภายในประเทศ ชนิดสินค้าเกษตรที่ตรวจพบ : ซากไก่แช่แข็ง,ซากสุกรแช่แข็ง,ปลาหมึก,หอยแช่แข็ง, ปลาทูแช่แข็ง และปลาซาบะแช่แข็ง

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิด จึงได้ให้คำแนะนำ และแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการดังกล่าว เพื่อถือปฏิบัติต่อไปอีกด้วย..

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 17/10/2023 16:12 น. by อินทรีภูพาน