ประชาสัมพันธ์

ตำรวจนครพนม จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณข้าราชการตำรวจ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566

วันที่ 17 ต.ค. 2566 ที่บริเวณลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม พล.ต.ต.ธวัชชัย ถุงเป้า ผบก.ภ.จว.นครพนม เป็นประธานนำกำลังพลประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชตำรวจกล้าผู้ล่วงลับ ประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันตำรวจ 2566 พร้อมด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรนครพนม ร่วมในพิธีฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีฯ

จากนั้นข้าราชการตำรวจทุกนายได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566 ใจความว่า ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิตและเอาความลำบากยากเข็นเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติ เราต้องสละชีพเพื่อชาติ โดยตำรวจทุกนายจักจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ จักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อระงับทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดศีลธรรมเป็นหลักประจำใจ จักยึดมั่นอยู่ในวินัยและรักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จักเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัดและจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และจะมุ่งมั่นปฏิบัติตามอุดมคติตำรวจที่ว่าเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปรานีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยและสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 นาที ก่อนที่ประธานในพิธีจะได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ รวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจการตำรวจ

วันตำรวจไทยตรงกับวันที่ 17 ตุลาคมของทุกปี มีขึ้นเพื่อระลึกถึงที่มาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมตำรวจที่เราเรียกติดปากกัน เดิมที่วันตำรวจไทยตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันรวม กรมตำรวจภูธร เข้ากับกรมพลตระเวน ขึ้นเป็นกรมตำรวจ ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สาเหตุที่เปลี่ยนจากวันที่ 13 เป็นวันที่ 17 ตุลาคม เนื่องจากในปี พ.ศ.2560 พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ริเริ่มคำสั่งให้เปลี่ยนเพื่อต้องการแสดงความเคารพแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จสวรรคตลงในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559

โดยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกถึงที่มาของตำรวจไทยจึงมีการจัดพิธีเดินสวนสนามจากตำรวจทุกหน่วย มีการรวมตัวกันเพื่อบำเพ็ญประโยชน์และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อไทย รวมถึงยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจและนายตำรวจปกครอง เพื่อยืนยันว่าจะทำหน้าที่เสียสละบำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างสุจริตและมีศีลธรรม

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 17/10/2023 16:23 น. by อินทรีภูพาน