ประชาสัมพันธ์

บุรีรัมย์ ชลประทานระบายน้ำ 4 อ่างเกินระดับกักเก็บหลังเกษตรกรปล่อยน้ำออกจากนาข้าวเตรียมเก็บเกี่ยว

ชลประทานบุรีรัมย์ระบายน้ำออกจากเก็บน้ำ 4 แห่งที่เกินระดับกักเก็บ หลังเกษตรกรปล่อยน้ำออกจากนาข้าวเพื่อเตรียมเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมเตือนราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำมูลและลำน้ำชีเฝ้าระวัง เพราะระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งเตรียมกำลังพลและเครื่องสูบน้ำ 8 เครื่องไว้รองรับช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน

วันที่ 18 ต.ค. 2566 นายราเมศ พวงพรหม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายกันตสิษฐ์ ธนพนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำทั้งในอ่างเก็บน้ำ และลุ่มน้ำที่ดูแลรับผิดชอบ โดยจากข้อมูลพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งจังหวัดจำนวน 16 อ่าง ขณะนี้มีปริมาณเกินความจุ 4 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำจระเข้มาก , อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อ.เมือง , อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู อ.ลำปลายมาศ และอ่างเก็บน้ำลำตะโคง อ.แคนดง เนื่องจากเกษตรกรมีการปล่อยน้ำออกจากนาข้าวเพื่อเตรียมเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งทางโครงการชลประทานก็ได้ทำการระบายน้ำออกเพื่อให้อยู่ในระดับกักเก็บ เพื่อรักษาความมั่นคงของอ่าง ส่วนปริมาณน้ำในลำน้ำมูล และลำน้ำชี ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากมีการผันน้ำมาจากจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนและเกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำ ติดริมลำน้ำ ได้เฝ้าระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเกิดภาวะน้ำท่วมฉันพลันก็สามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ได้ทันที ซึ่งขณะนี้ทางชลประทาน และมูลกลาง ก็ได้เตรียมทั้งบุคลากร และเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำจำนวน 8 เครื่อง ไว้รองรับช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมฉับพลันอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานผลกระทบน้ำท่วมบ้านเรือน หรือพื้นที่การเกษตรแต่อย่างใด

นายราเมศ พวงพรหม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ระบุว่า ถึงแม้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 แห่งจะเกินระดับกักเก็บและต้องมีการระบายน้ำออก เพื่อรักษาความมั่นคงของอ่าง เนื่องจากช่วงนี้เกษตรกรได้ปล่อยน้ำออกจากนาข้าวเพื่อเตรียมเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่ยังมีอ่างเก็บน้ำอีกหลายแห่งที่ปริมาณน้ำยังน้อย เนื่องจากฝนไม่ตกในพื้นที่รับน้ำ ทางโครงการชลประทานจึงต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำที่เกินกักเก็บ รวมถึงอ่างที่น้ำยังน้อย เพื่อรองรับปรากฏการณ์แอลนีโญ ที่อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้วย โดยจะต้องวางแผนเก็บน้ำให้เพียงพออุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/10/2023 17:55 น. by อินทรีภูพาน