ประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญ 5 เสือแรงงานพร้อมหน่วยงานภาครัฐ เยี่ยมให้กำลังใจช่วยเหลือเยียวยา แรงงานไทยกลับจากอิสราเอล(มีคลิป)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นบ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ นายอาณัติ กว้างขวาง อายุ39ปี 234 หมู่ทั่11ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ อีกรายนางสาว เบญจภาพร บุญวรรณ อายุ30ปี 359หมู่ที่4บ้านหัวตะพาน ต.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 2 แรงงานไทยชาวอำนาจเจริญ ที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล โดยมีครอบครัว ญาติพี่น้อง และคนในหมู่บ้านมาเยี่ยมให้กำลังใจและร่วมบายศรีสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนรับขวัญการกลับมาของนายอาณัติ กว้างขวาง ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล นอกจากนี้ในส่วนของ 5 เสือแรงงาน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงสิทธิ์ และการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ โดยจะเดินทางลงพื้นที่ดำเนินการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆที่จะได้รับให้กับนายอาณัติ กว้างขวาง ถึงที่บ้านหลังจากที่ได้พักผ่อนและอยู่กับครอบครัวจนมีกำลังใจที่ดีขึ้นแล้ว

ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีข้อมูลแรงงานชาวจังหวัดอำนาจเจริญที่ทำงานในประเทศอิสราเอล รวม 80 คน  แบ่งเป็น อำเภอเสนางคนิคม 9 คน  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 21 คน อำเภอหัวตะพาน 20 คน อำเภอลืออำนาจ 3 คน   อำเภอพนา 7 คน อำเภอปทุมราชวงศา 12 คน และอำเภอชานุมาน 7 คน ซึ่งขณะนี้มีแรงงานเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว จ.อำนาจเจริญจำนวน 2ราย ทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญ ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลในครั้งนี้   สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน 1506 หรือติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โทร 045 523035

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/10/2023 12:01 น. by อินทรีภูพาน