ประชาสัมพันธ์

อบจ.กาฬสินธุ์ ตั้งเป้ายกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งเป้าพร้อมหนุนเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั้งจังหวัด

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่บ้านคำคา หมู่ 1 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่รับทราบอุปสรรคและปัญหาในเรื่องของการบูรณะพระอุโบสถหลังเก่า ของวัดกลางมาลัย อดีตวัดประจำหมู่บ้านคำคา ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2500 มีอายุ 66 ปี สืบเนื่องจากทางการได้ทำการขอเวนคืนที่ดินของราษฎร เพื่อขยายแนวเขตของเขื่อนลำปาวในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการขนย้ายบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชนขึ้นสู่ที่สูง เพื่อป้องกันผลกระทบจากปริมาณน้ำเขื่อน หรือย้ายทั้งหมู่บ้าน ทำให้วัดกลางมาลัยเป็นอีกพื้นที่ที่ต้องย้ายตามการร้องขอของทางการ แต่ในปัจจุบันยังพบว่า มีพระอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุด ทรุดโทรม ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนาน

 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโนนศิลา อ.สหัสขันธ์ ได้ดำเนินการก่อสร้าง สะพานเพื่อเชื่อมต่อไปยังพระอุโบสถพร้อมกับก่อสร้างทางเดินล้อมรอบไว้ด้วย แต่เนื่องจากพื้นที่เขื่อนลำปาวในปัจจุบันเกิดเหตุอุทกภัยที่บริเวณเหนือเขื่อนทำให้ปริมาณน้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรโดยรอบหมู่บ้านทั้งหมด ส่งผลให้พระอุโบสถหลังเก่า วัดกลางมาลัยมีน้ำท่วมทั้งหลังทำให้เกิดภาพที่สวยงาม สำหรับผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชม ถ่ายภาพ ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีน้ำเต็มพื้นที่ซึ่งด้านหลังพระอุโบสถจะได้พระเจดีย์วัดพุทธนิมิตภูค่าว สถานที่ท่องเที่ยวของ จ.กาฬสินธุ์ แต่การดำเนินการก่อสร้างยังมีอุปสรรคในเรื่องของเงินงบประมาณที่ยังมีไม่ต่อเนื่องทำให้ การสร้างสะพานเชื่อมต่อยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ข้อมูล พร้อมกับผู้นำชุมชน เพื่อรับฟังในเรื่องของการสร้างสะพานเชื่อมต่อไปยังพระอุโบสถหลังเก่า ของวัดกลางมาลัยที่ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2500  ให้แล้วเสร็จ ซึ่งจุดนี้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนมาปักหมุดหมายแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือการก่อสร้างที่แล้วเสร็จไปบางส่วนแต่ยังติดขัดในเรื่องของงบประมาณขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ดังนั้นจึงประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งโครงการที่เหลือ เพื่อจะได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ทางเราจะนำโครงนี้เข้าแผนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและให้สามารถเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ ที่สำคัญสถานที่แห่งนี้อาจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.กาฬสินธุ์ ที่มีวิวทิวทัศน์ได้เห็นพระเจดีย์วัด พระพุทธนิมิต (ภูค่าว) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามได้เห็นโบราณสถานที่สวยงามเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นอันซีนของจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันหนุนเสริมแหล่งท่องเที่ยวทุกอำเภอทั้งจังหวัดที่มีความโดดเด่น เราพร้อมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/10/2023 19:03 น. by อินทรีภูพาน