ประชาสัมพันธ์

“สสจ.นครพนม” เดินหน้าขับเคลื่อน พัฒนาระบบติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ดร.ศิริลักษณ์ ใจช่วง รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมพัฒนาระบบติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการตั้งครรภ์และการเกิดอย่างมีคุณภาพ จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.ศิริลักษณ์ ใจช่วง รักษานักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การตั้งครรภ์ เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในชีวิตของสตรีทุกคน เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งในช่างชีวิตของสตรีวัยเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์เสมือนเป็นของขวัญที่ทุกครอบครัวต่างรอคอย ทุกครั้งของการตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในแต่ละไตรมาสได้ ซึ่งหากเมื่อใดก็ตามที่การตั้งครรภ์มีความเสี่ยง ย่อมสร้างความกังวลใจให้กับคุณแม่ คุณพ่อและครอบครัวอย่างแน่นอน ถึงแม้ความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการตั้งครรภ์ก็ตาม ดังนั้น สิ่งสำคัญที่เราซึ่งเป็นผู้ให้บริการต้องตระหนักเป็นอย่างยิ่ง คือ การดูแล และให้คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่วันแรกที่พบความเสี่ยงตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์ และหลังคลอด

การนำระบบการให้บริการทางการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาใช้ในการติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง เป็นช่องทางหนึ่งที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านในช่วงก่อนถึงกำหนดนัดไปโรงพยาบาล เป็นการติดตามดูแลสุขภาพรายบุคคลอย่างใกล้ชิด ลดความเสี่ยงรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาสของการตั้งครรภ์ลงได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ อีกตั้งเป็นแรงกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์มีความตระหนักและเอาโจใส่ในการดูแลสุขภาพของตนเองในขณะตั้งครรภ์

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/11/2023 11:26 น. by อินทรีภูพาน