ประชาสัมพันธ์

จังหวัดกาฬสินธุ์นำจิตอาสาพระราชทานทำความดี เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเส้นทางของถนนเฉลิมพระเกียรติ จ.กาฬสินธุ์ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

                เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายอดิศร วิทูรย์ศิลป์ นายอำเภอสมเด็จ นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอสมเด็จ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน 904 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาอำเภอสมเด็จ ร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563 ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเส้นทางของถนนเฉลิมพระเกียรติ จ.กาฬสินธุ์

โดยได้ร่วมกันปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนถีนานนท์ มีการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ ทาสีขอบทาง ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด เพื่อให้เป็นระเบียบสวยงาม ทั้งนี้วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวันสำคัญของชาติไทย หรือคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อยกย่องพระองค์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย และถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช