ประชาสัมพันธ์

หนองคาย ผู้ว่าฯนำรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงปีใหม่

จังหวัดหนองคาย รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอทุกฝ่ายช่วยกันป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 ธ.ค. 2566 ที่ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เมืองหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดหนองคาย และพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดหนองคาย

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดหนองคาย ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการและประสานงานร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2566- 4 มกราคม 2567 โดยตั้งเป้าหมายในการลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบกับในวันที่ 26 ธ.ค.ของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ธรณีพิบัติที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก จังหวัดหนองคายจึงได้จัดงานวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับประชาชนและกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อจุดมุ่งหมายในการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติทุกประเภท.